På vej mod verdensklasse i Stengård
Skolens ny leder Claus Møller mener ikke, at ambitionen er urealistisk

Da Claus Møller blev indsat som skoleleder for Stengård Skole i forrige uge, fortalte borgmester Karin Søjberg Holst (A), at Claus Møller vil arbejde for at skabe et skolevæsen i verdensklasse. Derfor var det meget naturligt at spørge ham om, hvordan man så gør det.
– Med den ny skolereform er det en passende ambition, og jeg mener, at Gladsaxes position er til, at vi kan stræbe efter det. Vi har jo tidligere haft en folkeskole blandt de førende i verden, så det er ikke urealistisk komme derop igen, siger Claus Møller, der også har høje ambitioner på Stengård Skoles vegne.
– Vi har nogle ressourcestærke forældre, der kerer sig om deres børn. De interesserer sig for, hvad børnene lærer. Men vi skal huske, at der er så mange udtryk og begreber i skolereformen, så i første omgang gælder det om at være præcise, når vi taler om, hvad vi vil opnå. Elever, forældre og medarbejdere skal kunne se en mening med det, vi gør, siger Claus Møller, der pointerer, at børn, der trives, også lærer bedre, ligesom børn, der lærer og ved, hvad de lærer, også trives mere.

Tydelig retning
Synlig læring er en synliggørelse af læringen i form af tydelige læringsmål, klasseledelse og feedback i arbejdet med at forbedre elevernes resultater. Skolereformen trådte i kraft i 2014, og det vil ifølge skolelederen tage yderligere et par år, før reformen helt er indarbejdet: – Det er vigtigt, at vores retning er tydelig. Vi skal turde sige, at ”det her gør vi” og ”det her skyder vi til hjørne i et halvt år”. Når det lykkes at skabe mening med synlig læring, så mener Claus Møller at både Gladsaxes skolevæsen og Stengård Skole være blandt de førende herhjemme.
I modsætning til flere andre kommuner er Gladsaxe sluppet for voldsomme konfrontationer mellem forvaltning/politikere på den ene side og lærere/pædagoger på den anden: – I Gladsaxe forberedte vi os godt på skolereformen. Vi havde sat os ind i synlig læring. Der var et klart fokus på arbejdsområder og kompetenceudvikling, og der har været et godt samarbejde mellem forvaltning og de faglige grupper, siger Claus Møller.

Som en landsby
Claus Møller bor selv i skoledistrikt Stengård, så han ved, at der findes en særlig ”Stengård ånd”: – Vi har en landsbystemning i Stengård med de fordele og ulemper, der er med det. Vi er ikke ”blot” Stengård Skole i Bagsværd., men vi er en del af hele kommunens skolevæsen, og skal åbne os op mod det. Det skal ske på skulderne af den sammenhørighed og sammenhold, som vi har. Her på skolen bliver det min opgave – sammen med andre – at fortælle, hvor toget kører hen.
Stengård er et ressourcestærkt område: – Og vi skal have modet til at udvise overskud. Skolen skal lukke sig op, og børn på Stengård Skole lykkes, når de lykkes over for andre. Lad os videregive ressourcer til dem, der har behov.
Claus Møller er tilhænger af en uformel omgangstone. Derfor har han også nedlagt sit ”kontor”: – Jeg har ikke brug for al den plads, så derfor har jeg lavet kontoret om til et mødelokale, som alle kan benytte. Det uformelle viser Claus Møller også over for forældrene. Således udsendte han en besked om, at han skulle ud på en løbetur på fem-seks kilometer – og forældrene var velkomne til at løbe med: – Så kan vi snakke skole på en lidt anden måde, så det ikke bliver ”dem” og ”os”. På Stengård Skole har vi en oprigtig interesse i, at deres børn lykkes.

Claus Møller er 41 år. Gift med Stina og har to børn på 10 og 16 år. Gik på Marielyst Skole, blev student fra Gladsaxe Gymnasium og dimitterede fra Blaagaard Seminarium. Udviklingskonsulent i firekommunersamarbejdet (med Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk) inden for digitalisering. Har tidligere været lærer og viceskoleleder på Gladsaxe. Spillede over 300 fodboldkampe for Bagsværd Boldklub.

Skoleleder 51-15
Stengård Skoles ny skoleleder Claus Møller foran juledekorationen, som han selv har lavet: Fire hjemløse står foran bålet og varmer sig, mens de synger barbershop. Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top