Snerydning går mod borgerne
”... du har pligt til ... at rydde fortovet for sne ... Du har som grundejer det juridiske ansvar ... Du kan derfor blive erstatningspligtig ...” formanede Gladsaxe Kommune forleden i Gladsaxe-Bladet.

Herved kom jeg til at tænke på, hvad der uvægerligt sker, hver gang der er faldet en vis mængde sne: Kommunens store maskine kører ind på vores blinde vej og skubber sneen hen for enden af vejen. Her efterlades den i en bunke på ”mit” fortov, som jeg iflg. ovenstående under erstatningsansvar er forpligtet til at rydde for sne. Endvidere blokerer den for adgangen til indkørsel og postkasse. Gad vist om man på kommunen forestiller sig at jeg skal anskaffe en maskine magen til deres for at bortskaffe snebjerget? Kære Gladsaxe Kommune! Hvis I ikke kan overtale mandskabet til at rydde sne på en måde, der gavner indbyggerne i stedet for at genere dem, kunne vi så ikke aftale, at I simpelthen holder jer væk? Så er vi bedre stillet uden jeres ”hjælp”!

Jørgen Schjær-Jacobsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top