Spareknivens skarpe blad
De kommende år skal Gladsaxe Gymnasium spare mange millioner

Staten skal spare, siger regeringen. Det viser dens udspil til finansloven i 2016 og de efterfølgende tre finansår. I det generelle billede skal de statslige virksomheder år for år spare to % point yderligere – altså 2 % på budgettet for 2016, 4 % for 2017, 6 % for 2018 og 8 % for 2019.
Ekstra hårdt bliver det for gymnasierne, der skal spare yderligere 240 mio. kr. oven i den fastsatte besparelse på Statens omkostningsbidrag til gymnasierne på 620 mio. kr. for de kommende fire år. De 240 mio. kr. skal i stedet anvendes på erhvervsskolereformen. Gymnasierne betaler reelt til denne reform.
For den selvejende institution Gladsaxe Gymnasium får det store konsekvenser, fordi den procentvise besparelse de kommende år er noget højere end de angivne spring på to procentpoint. Det bliver til en besparelse på 28,3 mio. kr. Hvis gymnasierne havde været underlagt de samme sparekrav som andre statslige institutioner, ville Gladsaxe Gymnasium kunne nøjes med 16,0 mio. kr.
– Vi vidste, at der var besparelser på vej, så vi har på forhånd forsøgt at rette os ind på i dette budgetår. 2016 kan vi godt klare, men derefter bliver der tale om meget store millionbesparelser. Vi håber på nogle lune vintre, siger Gladsaxe Gymnasiums rektor Eva Krarup Steensen galgenhumoristisk.

Lærere med i proces
Grønne vintre kan redde et par hundrede tusinde om året, og rektoren glæder sig over, at man har skiftet vinduer og er kommet ind under Gladsaxe Fjernvarme. Det forhindrer dog ikke, at der skal skæres meget dybt i budgetterne.
– Vi er allerede i gang med at finkæmme tallene. Lærerne er inviteret med i processen og kan komme med forslag: Kan vi gøre tingene på en anden måde, så vi opfylder sparekravene uden at det går for voldsomt ud over lærernes kompetencer og kvaliteten af undervisningen. I det store billede skal hvert enkelt fag bidrage, siger Eva Krarup Steensen.
– Jeg kan blive bekymret for arbejdsmiljøet, men ved at inddrage lærerne på dette tidlige tidspunkt, kan vi forhåbentlig fastholde vores arbejdsglæde. Jeg er med på, at vi skal spare i den offentlige sektor, men det virker urimeligt, at vi skal spare så meget mere end andre. Det ændrer dog ikke ved, at jeg opfordrer alle til at have en positiv tilgang til besparelserne. Står vi sammen, skal det nok lykkes at komme i mål, mener Eva Krarup Steensen.

Skolekultur
Rektoren understreger, at det vil undergrave Gladsaxe Gymnasium på den lange bane, hvis gymnasiets særlige skolekultur ofres for at opfylde kravene: – Skolekulturen må vi bare ikke fjerne. På den anden side bliver vi ligesom på lærersiden nødt til at se på omkostningerne for elevaktiviteterne – studieværksteder, studieture, elevers adgang til talentprogrammer samt musical og cafeer. Men det skal gøres så blidt, som det overhovedet er muligt.
Derfor er det væsentligt for Gladsaxe Gymnasium at fastholde elevtallet på 1000, da en negativ elevtilgang vil udløse færre midler: – Heldigvis har vi et godt søgetal. 330 elever søgte os som 1. prioritet. Vi vil fortsat arbejde hårdt, siger Eva Krarup Steensen.
Omfanget af regeringens besparelser kendes først i detaljer, når det endelige udspil til finanslov foreligger, men gymnasiasterne ved, at det kommer til at kunne mærkes. De udtrykte deres utilfredshed med besparelserne den 29. oktober. De boykottede undervisningen, blokerede lærerværelset og demonstrerede.
Gymnasium 10 46-15
Rektor Eva Krarup Steensen fra Gladsaxe Gymnasium kommer til at skulle spare voldsomt på de kommende års budgetter. Foto: Kaj Bonne.

Tallene
For Gladsaxe Gymnasium får det ifølge det foreløbige finanslovsforslag den konsekvens, at der på de fire kommende års budgetter skal bespares hhv. 2,1 %, 7,5 %, 9,4 % og 11,3 %.

I kroner og ører vil det sige 1,7 mio. kr. for 2016
6,0 mio. kr. for 2017
7,5 mio. kr. for 2018
9,0 mio. kr. for 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top