annonce
Alle skal have et godt hverdagsliv
Post-Nord-12-46-15.jpg
Der kom ca. 400 nye arbejdspladser til Gladsaxe, da Post Danmark rykkede ind i lokalerne på Tobaksvejen, og borgmesterKarin Søjberg Holst klippede den røde snor over som tegn på, at nu gik det løs. Foto: Kaj Bonne.
Af Karin Søjberg Holst borgmester, Soclaidemokarterne

Så tager vi fat på et nyt år…
Vi har ambitiøse mål i byrådet; vi vil investere i fremtiden og skabe et Gladsaxe, der er i balance både socialt og miljømæssigt, og hvor vækst og velfærd spiller sammen.
Det nye års 3 store indsatsområder er:
1. en tidlig indsats overfor socialt udsatte børn, så flere børn hjælpes til at bryde den sociale arv.
2. bekæmpelse af langtidsledighed og flytning af mindst 500 borgere fra offentlig forsørgelse til et arbejde, så de kan forsørge sig selv og deres familier.
3. investering i byens udvikling, så Gladsaxe også i fremtiden kan tiltrække nye borgere og virksomheder og skabe nye arbejdspladser.
Vi fortsætter den ambitiøse linje med at sikre høj kvalitet i vores børnehuse. Vi skal bygge, udbygge og afvikle børnehuse.
På folkeskoleområdet har vi også travlt. Vi vil skabe den bedste folkeskole i Danmark.
Også på ungeområdet har vi store ambitioner i år. Alle unge i Gladsaxe skal være i uddannelse eller i job.
Mange unge starter på en ungdomsuddannelse, men gennemfører ikke. Derfor skal vi hjælpe de 15-29 årige, som har brug for en ekstra indsats. Vi skal også hjælpe de 250 unge i Gladsaxe, som ikke har opnået karakteren 02 i dansk og matematik, og derfor ikke kan komme ind på en erhvervsskole.
I år starter vi et treårigt forsøg med gratis rådgivning og psykologhjælp til unge fra 15-25 år.
Vi skal også have gode tilbud til de unge i Gladsaxe i deres fritid.
Så vi etablerer et nyt spillested i Gladsaxe og de unge skal være med til at bestemme, hvordan det skal være.

Kamp mod demens
Også på ældreområdet skal vi arbejde videre med den forebyggende indsats.
Vi styrker indsatsen for borgere med demens og gør stillingen som hjerneskadekoordinator permanent.
For alle, der rammes af en hjerneskade, skal have hurtig, målrettet og koordineret hjælp.
Og vi styrker borgernes retssikkerhed. 1. januar ansatte vi en ny borgerrådgiver, en slags ombudsmand i Gladsaxe, som skal hjælpe borgerne.
Noget, som har stor betydning for alle er, hvordan de kommer til og fra arbejde. Derfor er vi i fuld gang med forberedelserne til at bygge Hovedstadens Letbane.
Det er vigtigt for os, at borgerne, især børnene og de ældre kan færdes trygt i byen og trafikken.
Derfor renoverer vi vores fortove og udskifter og forbedrer belysningen på hovedstrøgene. For at sikre børnenes skolevej, anlægger vi en række nye skolecykelstier.
I det hele taget er vi meget optagede af at skabe det gode hverdagsliv for vores borgere, – i alle aldre.
Uanset om vi taler om en lille nyfødt baby, en skoleelev, der lige er startet i skolen, en ung, eller en ældre borger, der ikke længere har de helt store kræfter. Uanset hvor en borger er i livet, så skal vi tilbyde de bedste velfærdsydelser til alle. Det er mit mål med udviklingen af Gladsaxe Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top