Boligselskaber vil arbejde sammen
Justitsen i Høje Gladsaxe skal have bedre vilkår

Økonomiudvalget skal på sit møde i dag tage stilling til et forslag fra Fællesdriften i Høje Gladsaxe, der har bedt Gladsaxe Kommune om at godkende, at de almene boligafdelinger i Høje Gladsaxe betragtes som ét samlet boligområde.
Almenboliglove giver mulighed for, at forskellige boligorganisationer beliggende i samme boligområde, kan udveksle nødvendige oplysninger om lejere, der har fået opsagt eller ophævet deres lejemål på grund af husordensovertrædelser. De udvekslede oplysninger kan, efter omstændighederne, danne grundlag for at afvise uroskabende boligsøgende fra at opnå bolig i samme område.
For at sikre at oplysningerne ikke videregives i større omfang end nødvendigt, er det et krav, at Byrådet i den kommune hvor boligerne er beliggende, har vurderet, at der er tale om et samlet boligområde.
Ved et samlet boligområde forstås, at området er fysisk sammenhængende og har en sådan social samhørighed, at det må opfattes som én helhed.
Høje Gladsaxe er et fysisk afgrænset boligområde med bl.a. tilhørende daginstitutioner og indkøbsmuligheder, der er opdelt mellem 5 boligorganisationer.
Byrådssekretariatet vurderer, at Høje Gladsaxe kan betragtes som et samlet boligområde i almenboliglovens forstand, og at muligheden for udveksling af oplysninger om lejerne boligorganisationerne imellem vil være hensigtsmæssig for det boligsociale arbejde, som både kommunen og boligorganisationerne udfører.
Der indstiller Byrådssekretariatet at Høje Gladsaxe godkendes som et samlet boligområde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top