De bekæmper Kong Vinter
saltmåler.jpg
Der kan hentes vigtige informationer om saltniveauet på vejen, og der kan spares mange penge. Foto: Privat.
Kommunens sneberedskab dyster mod 170 km veje og 100 km cykelstier

Steen har vagten i nat. Han mødte ind kl. 02 i Driftsafdelingen på Turbinevej, hvor hans skrivebord domineres af to store skærme med online forbindelse til Vejdirektoratet og DMI. De forventer et begyndende snevejr fra kl. 05, og derfor indkalder Steen straks 1. snehold til at begynde en forebyggende saltning af veje, cykelstier og fortove. Alle ruter og rydningsrutiner ligger digitalt på hver medarbejders tablet. Det giver en langt større fleksibilitet i bemandingen at alle kan køre overalt.
Klokken 07 møder de øvrige medarbejdere ind og dagens hold sættes af driftslederen. Der er hold for veje, cykelstier, fortove, torve og pladser samt ved kommunale ejendomme. Veje er inddelt i 4 kategorier, så man har en klar prioritering for at sætte ind på de store og mellemstore trafikveje først. Alle cykelstier er i kategori 1, der betyder fortløbende rydning med det samme.
– Vi har 170 km veje og over 100 km cykelstier i kommunen, fortæller Henrik Carlsen, driftsleder, – og dertil kommer så fortove, pladser og institutioner. Det tager for eksempel ca. 4 timer at rydde en rute cykelstier, og hvis det stadig sner, betyder det jo at når vi når enden, er begyndelsen hvid igen – og så begynder vi forfra, siger Henrik Carlsen.

Målestationer og gps styring
Der er både ny teknologi og erfarenhed i spilet om at bekæmpe vinterens gener. Driftslederne er online med målestationer, der viser vejtemperatur, luftfugtighed og luftens temperatur, mens andre skærmbilleder viser de forudsigelser, der kommer fra Vejdirektoratet og DMI og andre igen billeder af trafikken på de større veje i kommunen. Al saltning er gps styret – på en gammeldags saltvogn kunne chaufføren have op til 700 skift i spredningen af salt, som skulle ordnes manuelt. Nu læser maskinen vejen, cykelstien etc. og det sparer både tid og salt og giver plus på miljø og økonomi kontoen.
I sagens natur kan vi jo ikke rydde sneen før den er faldet, siger Henrik Carlsen, men gennem en intelligent og forebyggende saltning, kan vi tage brodden af de lettere snefald, og ikke mindst isslag. Jeg kan godt forstå folk gerne vil have ryddede veje og cykelstier og vi prøver virkelig at være på dupperne hele tiden, vi har døgnvagt fra 1. oktober til 1. marts og kan stille med 60 mand i de hårde tilfælde. Dertil har vi kontrakt med 17 landmænd fra regionen, der kan tilkaldes med deres køretøjer.

Sparer salt ved at måle restsalt
Vi er på en kørerute rundt med Peter, der kender hver en krog og har både en viden og faglig stolthed, man bliver i godt humør af. Det er den daglige måling af restsalt på veje og cykelstier, der skal foretages. I nat lagde Steens hold 20 g salt per m2 og i dag måler Peter, hvor meget der er tilbage – hvis målingen fx viser 5g salt tilbage, kan vejen klare -3 grader frost.
– Det hedder en Sobo20, fortæller Peter, og den har sparet Gladsaxe kommune for mange hundrede tusinde kroner, fordi vi kan spare på saltningen, og hvis du tager vej reparationer og udskiftning af træer og bevoksning, der er salt skadet, er det sikkert millioner. Det er noget alle kommuner burde benytte sig af, mener Peter. Vi krydser kommunegrænsen flere gange, og Peter peger på vej belægningen, – læg lige mærke til, hvor godt vi holder vore veje og fortove, siger han, og sandt er det, i hvert fald på den rute vi kører igennem.

skema
På skærmen er der mange oplysniner om vejrforholdene, så medarbejderne kan reagere mest hensigtsmæssigt.
Foto: privat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top