Gensidig forsørgerpligt
I maj havde Gladsaxe Bladet en artikel om gensidig forsørgerpligt for samboende par på kontanthjælp, hvor jeg som formand for Byrådets beskæftigelsesudvalg var citeret for, at det i værste fald kunne betyde en tilbagebetaling på op til 4 millioner kroner grundet ugyldige afgørelser.

Nu har Ankestyrelsen endelig truffet afgørelse i de syv sager, som borgere i Gladsaxe har anket. Ankestyrelsen har i én sag meddelt Gladsaxe, at der skal træffes en ny afgørelse. Men det er på grund af enkeltstående fejl, som ikke har betydning for andre sager.
I de øvrige sager var der ikke foretaget en korrekt høring af begge parter, men Ankestyrelsen konkluderer, at fejlen ikke ses at have haft betydning for afgørelsens rigtighed. Den manglende partshøring medfører derfor ikke, at kommunens afgørelse er ugyldig.
Men fejl blev der desværre begået, og det er betænkeligt for borgernes retssikkerhed, at så alvorlige fejl i sagsbehandlingen ikke får en konsekvens.
Jeg er glad for, at Enhedslisten fik afskaffet den omtalte gensidige forsørgerpligt fra årsskiftet, og at budget 2016 sikrer flere sagsbehandler-ressourcer på Jobcenteret. Det bør sikre, at borgeren bliver inddraget i belysning af egen sag og gøre det muligt for sagsbehandleren at forholde sig utvetydigt til borgerens oplysninger, når sagsbehandleren begrunder en afgørelse – selvfølgelig med angivelse af relevant lovgrundlag.

Flemming Holst,
Byrådsmedlem for
Enhedslisten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top