Gymnasieelever gik i forskerlære i 2015
NØRRE-G1.jpg
Eleverne arbejder med deres projekter. I forgrunden er det eleverne Tine Gabelgaard fra Christianshavns Gymnasium og Mie Vognsen fra Nørre Gymnasium. Foto: Foto: Poul Erik Lindelof.
Afslutning med posters på Nørre Gymnasium

Christianshavns Gymnasium og Nørre Gymnasium tog i 2015 initiativ til en helt ny type af kontakt mellem gymnasieelever i 2.g og forskningsverdenen. Eleverne kunne skrive en side om, hvad der særligt interesserede dem, og der blev lavet et generelt opslag på forskellige forskningsinstitutioner, hvor man bad forskere om at melde sig med forslag til forskningsprojekter, som eleverne kunne arbejde med og få vejledning i. De dygtigste og mest motiverede elever fik så chancen. 18 forskere meldte sig med projekter, og 45 elever blev udvalgt til at arbejde med forskningsprojekterne i grupper på 2-3. Emnerne var spredt over naturvidenskab, sundhedsvidenskab, sociologi, litteratur og arkæologi.
I efteråret 2015 har forskere og gymnasieelever mødtes på skift på de 2 gymnasier, hvor eleverne har fået faglitteratur om emnerne, diskuteret projekterne med deres vejledere, kigget på computersimulationer og lavet forskellige eksperimenter. Hele dette ambitiøse projekt er blevet organiseret og ledet af psykolog Sofia Kjær, ansat ved Nørre Gymnasium.

19 posters blev vist ved afslutningen
-Vi har aldrig lært så meget på så kort tid, og det har givet os lyst til at forske videre, fortalte Naika Maraia Ingwersen og Simranjit Singh, til afslutningen af Projekt Forkserpraktik i Nørre Gymnasiums Festsal. De to unge havde arbejdet med immunsystemet versus ebola og præsenterede deres poster.
De to rektorer på henholdsvis Nørre Gymnasium Jens Boe Nielsen og Christianshavns Gymnasium Troels Vang Andersen har fulgt hele forløbet tæt og beskrev ved afslutningen, at arbejdsmøderne mellem forskere og elever oftest foregik ved små borde som en intens summen, hvor man fornemmede et begejstret samvær mellem juniorer og seniorer. To vejledere fortalte derefter om forløbet og håbede at se eleverne på deres respektive forskningsinstitutioner om et par år – og det er slet ikke utænkeligt, at det vil gå sådan.
Efter den mere formelle indledning præsenterede eleverne deres posters. Det foregik i tre runder, så alle kom i ilden. Der var uddelt et program for præsentationerne, så publikum kunne finde det emne, der særligt interesserede dem. Efter de tre præsentationsrunder var der kaffe, the og snacks og diskussion ved de forskellige posters, hvor man kunne få mere detaljeret oplysning om de enkelte forskningsemner. Eleverne gik rundt sammen med de to rektorer og hørte interesseret på kammeraternes præsentationer. Vejlederne for projekterne var også til stede, så man kunne spørge og få svar om forskning, der lå uden for elevernes praktikemne, og de gav udtryk for, at de ville melde sig frivilligt igen til forskerpraktik 2016.

DB

NØRREG3
Efter fremlægningen af de 19 posters var der mere detaljerede spørgsmål til forskerpraktikanterne. Her diskuterer PhD-studerende Thomas Christiansen med Mie Vognsen hendes poster, der handler om hendes og Tines Gabelgaards grundstofbestemmelse i egyptiske papyrus. Det er også emnet for
Thomas Christiansens PhD-projekt på Københavns Universitet.
Tine og Mie havde som led i deres forskerpraktik deltaget i en forskerkonference, hvor Thomas holdt foredrag om sin forskning, så der var grundlag for en seriøs diskussion af posteren.
Foto. Poul Erik Lindelof

NØRREG2
Naika Maraia Ingwersen og Simranjit Singh foran deres
poster. Foto. Poul Erik Lindelof

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top