Plankeværk… eller vandværk
Lukket område bør åbnes op mener borger

Brug dog naturen. Lad være med at sætte plankeværker op, men lad borgerne komme ind på grønne arealer.
Den opfordring kommer fra arkitekt Carlo Volf, der bl.a. er hædret med ”Lysets Innovationspris” på Lysets År i den Sorte Diamant for sit arbejde med lys og sundhed.
-Jeg synes, at vi skal have en debat om gratis grønne områder i Gladsaxe, siger Carlo Volf, der er inspirereret af bl.a. Tingbjerg Vandreservoir.
-De færreste kender til det. Tingbjerg vandreservoir anlagt af Stadsarkitektens
Direktorat ved Poul Holsøe og Ib Lunding. Søborg har flere, store uudnyttede grønne arealer, og senest har vi kunnet læse om det store
areal ved Vandtårnsvej.
– Først forsvandt vandtårnet og så plankeværket…store omstruktureringer af et potentielt stort, grønt og rekreativt område. Men kun for en kort bemærkning, for blot at blive erstattet af et nyt plankeværk. Her savnes en egentlig debat omkring adgangen til dette grønne område og en opklarende, kvalificerende diskussion af hvordan vi bedst muligt udnytter de grønne, naturlige områder i Søborg, siger Carlo Volf

Enorm værdi
-I flere store byer i Danmark ser man i disse år et særligt behov for at åbne op for adgang til naturlige områder og parker, i takt med at flere byer og forstæder bliver presset rent befolkningsmæssigt. Set i den sammenhæng repræsenterer de naturlige, grønne områder en enorm -værdi og er i høj kurs. Områder som kan appellere til udendørs ophold, aktivitet, ture og adspredelse, ikke kun for borgere som bor i lejlighed, men for den sags skyld også for flertallet af kommunens parcelhusejere.
-Flere forstæder er, ligesom Søborg, blevet forbundet med adgang til lys og luft, men i mindre grad til naturlige omgivelser. Naturlige omgivelser har været underprioriteret i planlægning af parker og byer siden 1970erne og frem til i dag. Imens flere andre kommuner i Danmark, bl.a. Kolding og Aarhus, retablerer grønne områder med fri adgang til motion og sætter sundhed højt på dagsordenen, sker det kun i begrænset omfang i Søborg, siger Carlo Volf.

Bryd med vanetænkning
Og det er vel at mærke ikke fordi vi ikke har mulighederne. Ligesom det heller ikke er for sent at bryde med vanetænkning. Det er ikke for sent at blive inspireret af tidlige tanker og idéer om byudvikling i Søborg, j.f. billeder fra Stadsarkitektens Direktorat (kilde: http://www.arkark.dk/building.aspx), og måske endda hente lidt hjælp og inspiration fra andre tæt befolkede byer, såsom Ebenezer Howards oprindelige idéer og skitser i Garden Cities of Tomorrow til de tætbefolkede, engelske industribyer omkring 1900-tallet. Her var tanken netop, at befolkningen i de tætte byområder, skulle have nem og direkte adgang til naturlige omgivelser, lys og luft- en helt naturlig kompensation for de elementer, som de havde givet afkald på ved at flytte ind til de tætbefolkede byområder. Sammenligningen er relevant og måske inspirerende for udviklingen af Gladsaxe Kommune, som er én af de største parcel-områder i Danmark, siger Carlo Volf
-. Vi har ikke behov for flere parceller, vi har behov for at inkludere planer for sammenhængende, grønne byområder i udviklingen af Søborg, med fri adgang til større, naturlige omgivelser….og her kan adgang til Tingbjerg Vandreservoir være en oplagt og gratis mulighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top