Dårlig ide med åbent vandværk
I artiklen "Plankeværk eller vandværk" 26. januar opfordrer arkitekt Carlo Volf til en debat ang. flere gratis åbne grønne områder i Gladsaxe.

I artiklen “Plankeværk eller vandværk” 26. januar opfordrer arkitekt Carlo Volf til en debat ang. flere gratis åbne grønne områder i Gladsaxe. Heri omtales udskiftningen af det eksisterende med et nyt plankeværk ved HOFOR´s Tinghøj højdebeholder ud mod Vandtårnsvej, hvorved området fortsat henligger som et lukket område for publikum.

Med en åbning af det grønne areal henover højdebeholderne vil der være uhindret adgang til området henover beholderne.

Undertegnede vil gerne kommentere forslaget med følgende indvendinger mod en åbning af omtalte areal:

• Beholderne er fortsat i drift som vandbeholder.

• Arealet har skønsmæssigt ca. 40-50 cm jorddækning hen over betondækket på drikkevandsbeholderne.

• Inden for forsyningsområdet for drikkevands tales for tiden intens om DDS = Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed.

• Der findes allerede flere store åbne grønne naturområder i Gladsaxe, såsom foran Høje Gladsaxe, Utterslev Mose etc.

En åbning af Tinghøjbeholderområdet for publikum (inkl. hundeejere etc.) vil åbne for risikoen for en forurening af drikkevandet i beholderne med direkte udpumpning i forsyningsnettet til forbrugerne.

Undertegnede, der som bygningsingeniør daglig arbejder inden for vandforsyningsområdet, kan således ikke anbefale en åbning af Tinghøjbeholderområdet som et “gratis grønt område” med adgang for publikum.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top