- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

De blev glade for skolen

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har besøgt på Grønnemose Skole for at høre om Gladsaxes og Gentoftes succes med at arbejde sammen om 13 projekter på blandt andet skoleområdet.
Samarbejdet er en del af det såkaldte frikommuneprojekt, der giver kommunerne mulighed for at afprøve nye måder at løser opgaver på sammen og videreudvikle den kommunale service, med mindre bureaukrati og færre regler.
Gladsaxe og Gentofte har siden 2012 blandt andet samarbejdet om et femårigt udskolings- og erhvervsuddannelsesforløb. Forløbet skal blandt andet øge uddannelsestilbuddet på tværs af kommunegrænsen, lette overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, og sikre, at flere elever tager en erhvervsuddannelse.
Grønnemose Skoles skoleleder, Carsten Bott, fortalte om Gladsaxes del af forsøget, EUD-linjen, der er et særligt tilrettelagt forløb, hvor elever i 8. og 9. klasse to dage om ugen følger en række introduktionsforløb til erhvervsuddannelserne og samtidigt følger undervisningen i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi på folkeskoleniveau.
Eleverne bliver introduceret til i alt syv uddannelsesområder såsom tømrer, elektriker og VVS. Den faglige tilrettelæggelse af undervisningen sker i et tæt samarbejde mellem faglærerne fra folkeskolen og EUD-lærerne således, at de unge hele tiden oplever, at der er mening og sammenhæng mellem teori og praksis.

Faglig stolthed
– EUD er ikke bare for dem der ikke kan komme på gymnasiet. Når eleverne har undervisning i for eksempel VVS, lærer de også om økonomi og økologi, og meget andet. Vi forsøger at skabe en god fortælling om EUD, og skabe en faglig stolthed på EUD-linjen, og der er stærke indikatorer på, at vi har gjort noget rigtigt, fortalte Carsten Bott ministeren.
En evaluering af projektet har blandt andet vist at alle de omkring 20 elever der går på EUD-linjen nu er glade for at gå i skole, imod lidt over halvdelen af dem før de startede, at alle eleverne er glade for deres lærere imod under en tredjedel tidligere, og at 75 procent af dem synes de klarer sig godt fagligt.
Gentofte og Gladsaxes samarbejde viser, at fokus på resultater for borgerne er vigtigt, og at man som kommune sammen kan inspirere hinanden og tænke bedre. Det var budskabet til ministeren fra Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst, og kommunaldirektør i Gentofte, Frank E. Andersen.
Gladsaxe og Gentoftes parløb kan desuden være til inspiration for andre kommuner, når et nyt frikommuneprojekt, baseret på netværk af kommuner der samarbejder om løsningen af konkrete opgaver, starter op senere på året.