annonce
Forvaltningen bør komme med et oplæg
Gladsaxe Kommunes andel af værdighedsmilliarden vil formentlig udgøre omkr. 10-11 mio. kr.

Forinden skal kommunen udarbejde en værdighedspolitik.
Dansk Folkeparti lægger vægt på, at pengene på bedst mulig måde kommer den enkelte ældre borger direkte til gode og ikke anvendes til f. eks. administrative udgifter.
Jeg har derfor bedt om, at der i Seniorudvalget kommer en sag på dagsordenen, hvor vi indledende drøfter, hvilke elementer der skal indgå i værdighedspolitikken, efter at forvaltningen har udarbejdet forslag herom.
DF kunne f. eks. forestille sig indførelse af en ”vågekoneordning”, hospice eller lignende til døende, særlige sociale ordninger for ensomme, både fælles arrangementer og ansigt-til-ansigt tid i hjemmet og tilbud om eksistentielle samtaler og samvær med andre, gratis eller tilskud til frisør og/ eller tand- og fodpleje og måske et glas vin til maden på omsorgscentrene.
Forvaltningen mener imidlertid, at processen skal starte med en workshop med inddragelse af alle interessenter, hvor det skal drøftes, hvordan værdighedspolitikken kan understøttes. Først derefter vil forvaltningen udarbejde et forslag til værdighedspolitik.
Det er jo normalt sådan, at politikerne på grundlag af et oplæg fra forvaltningen udarbejder konkrete forslag, som så sendes i høring til interessenterne. En ”rundbords-snak” i form af en workshop kan være udmærket og give nye input, som kan indgå i høringsprocessen.
Efter min opfattelse må forvaltningen have en idé om, hvor der kan være behov for en udvidelse/ nye tiltag/forbedringer, som understøtter intentionerne i lovforslaget, og vi kan derfor ligeså godt nu tage fat på de indledende drøftelser om værdighedsmilliarden.

Klaus Kjær
Medlem af Byrådet
og Seniorudvalget (DF)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top