Fra posthus til supermarked
Posthuset-01-08-16.jpg
Her kan der - måske - komme til at ligge et supermarked. Men det kræver altså en markant ændring af lokalplanen. Foto: Kaj Bonne.
Projektudvikler vil lave supermarked og boliger ved Søborg Torv

Igennem længere tid har det tidligere posthus ved Søborg torv stået gabende tomt. Men nu sker der noget på den front. Men der sker måske ikke det, som de interesserede er indstillede på lige her og nu. Fordi der skal laves om på lokalplanen, hvis posthuset skal ændre funktion.
Kommunen er desuden i dialog med PostNord, som ejer det tidligere posthus på Søborg Torv. Her ønsker projektudvikler Martin Kvist-Møller at opføre et boligprojekt i 5-6 etager med en dagligvarebutik på 1.600 m² i stueetagen.
Projektet forudsætter, at der sker ændringer i kommuneplanens detailhandelsstruktur, og at der desuden udarbejdes nye lokalplaner.
På Søborg Torv er den tidligere posthusejendom en del af kommuneplanens bydelscenter i Søborg og således udlagt til butiksformål. Problematikken er her, at den nuværende ramme for butikker er fastlagt til 1.200 m² i det aktuelle rammeområde 14.C.1. Heraf er der pr. 1. februar i år opbrugt 410 m² i de eksisterende butikker i området.

Positiv dialog
By- og Miljøforvaltningen er i positiv dialog med handelslivet i kommunen. Den generelle tilbagemelding fra de handelsdrivende er, at erhvervslivet ønsker at styrke de eksisterende bymidter frem for at give mulighed for nye butikker i villakvartererne. Vækststrategien anbefaler at have fokus på bylivet langs Søborg Hovedgade, i Buddinge og Bagsværd Bymidte, og tankerne om GladsaxeLiv peger på at fremme bylivet i de eksisterende centre.
En detailhandelsanalyse fra 2014 viser, at andelen af lokalhandel er faldende i kommunen generelt. En ny dagligvarebutik i Haspegård vil kunne forbedre denne tendens for lokalområdets vedkommende. For kommunen som helhed anbefaler detailhandelsanalysen en øget ramme for dagligvarer på 2.000 m² og for udvalgsvarer på 3.000 m².
Inden sommer 2017 skal Kommuneplan 2013 revideres. I denne sammenhæng skal også detailhandelsstrukturen ajourføres. Et forslag til Kommuneplan 2017 forventes at blive fremlagt til politisk behandling i januar 2017.
Projektudvikleren ønsker en væsentligt hurtigere proces, og By- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at tage hul på detailhandelsstrukturen med det samme og før de øvrige emner i kommuneplanarbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top