- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Inklusion på menuen

Alle børn og unge har brug for at være i et fællesskab. Det var budskabet i en fyldt kælderkantine på Gladsaxe Rådhus forrige torsdag aften, hvor lærere, pædagoger, fagfolk og forældre mødtes til dialog. Formålet var at sætte fokus på, hvordan man samarbejder, så alle børn kan være en del af fælleskabet.

– Inklusion er noget, der kommer alle ved. Det omhandler både børn med eller uden særlige behov. Alle skal kunne inkluderes i fællesskabet, sagde Jenny Rodt, Formand for Handicaprådet I Gladsaxe Kommune.

I kantinen kunne man høre forskellige oplægsholdere fortælle, hvordan fællesaktiviteter og skemalægning bidrager til inkluderende fælleskaber i institutionerne, samt det vigtige i at anerkende børns forskellighed og individuelle behov.

Retfærdigheden sker, når alle får det, som netop de har brug for, lød budskabet fra flere af aftenens talere.

Med barnet for øje

I Handicaprådet mener vi, at inklusion kræver stor opmærksomhed, fortalte Jenny Rodt. Hun håber, at mødet vil være med til at skabe en øget bevidsthed, bredere forståelse og indsigt, og inspiration til hverdagen og skabe afsæt til flere arrangementer med fokus på emnet.

-Forhåbentlig vil det give redskaber, som de fremmødte kan bruge, om det så er som forælder eller institution. I bund og grund handler inklusionsspørgsmålet om at opnå det bedste for børnene og skabe de fællesskaber, der blev talt om her til aften, sagde Jenny Rodt.