- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Mange idrætslærere hilser prøve velkommen

Et stort flertal af de idrætslærere, der har ført elever op til den nye 9.-klassesprøve i idræt, er positivt stemt over for prøven. Det er et af resultaterne i en stor undersøgelse af de første erfaringer med idræt som prøvefag, som et nationalt videncenter og flere uddannelsesinstitutioner står bag.
Med folkeskolereformen blev idræt et prøvefag, og i sommeren 2015 stod de første elever klar i idrætshallen til at imponere censor med deres kunnen. Erfaringerne fra de første prøver i idræt i folkeskolens 9. klasse er nu samlet i en ny publikation, som det nationale videncenter KOSMOS (UC SYD og UCSJ), Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (SDU og UCL) og VIA University College står bag.
– Idrætsfaget har ligesom andre fag nogle konkrete faglige mål, og eleverne skal tilegne sig færdigheder og kompetencer, som de kan bruge videre i livet. Derfor er det vigtigt, at vi følger 9.¬klassesprøven i idræt allerede fra dens første år, så skolerne hele tiden har redskaberne til at sikre, at prøven er tilrettelagt på den bedst tænkelige måde til gavn for eleverne og deres læring, siger Anders Halling fra VIA University College.

Lærerne brugte meget tid på forberedelse
Den nye publikation, der ser på prøven i idræt ud fra både elevernes, lærernes og ministeriets perspektiv, viser, bl.a. at 91 procent af de idrætslærere, der deltog i undersøgelsen, var meget positive eller overvejende positive over for 9.-klassesprøven i idræt. Det glæder Katrine Bertelsen fra KOSMOS, der vurderer, at lærernes engagement spiller en stor rolle for, hvor godt den nye prøve kommer til at fungere i praksis.
– Vi kan se af vores undersøgelse, at idrætslærerne har brugt rigtig meget tid på at forberede eleverne til prøven, og at en del af lærerne har oplevet det som en udfordring at arbejde så temabaseret, som prøven i idræt jo lægger op til. Med vores undersøgelse håber vi, at idrætslærerne får nogle konkrete redskaber, de kan bruge, når de fremover skal tilrettelægge undervisningen, siger Katrine Bertelsen, der dog opfordrer idrætslærerne til først og fremmest at tænke på kvaliteten i idrætsundervisningen.
– Sidste skoleår var ligesom år nul med prøven, og der blev brugt rigtig mange kræfter på at arbejde hen imod dens afholdelse. Det er imidlertid ekstremt vigtigt at huske, at god idrætsundervisning også rummer andre elementer end dem, eleverne skal til prøve i. Og jeg er sikker på, at hvis eleverne modtager kvalificeret idrætsundervisning året igennem, så skal de også nok klare prøven i fin stil, siger Katrine Bertelsen.
I den nye publikation kan du desuden læse om elevernes oplevelse af prøven, om karaktergivning og votering og om, hvordan prøven blev gennemført på en række udvalgte folkeskoler.