- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Værebro Park inspirerer

Værebro Park har sammen med boligområdet Vollsmose i Odense været inspirationskilde til et idekatalog fra Realdania med 31 bud på, hvad der skal til for at vende udviklingen i de udsatte boligområder og gøre dem til blandede og velfungerende byområder.
Nye aktiviteter i beboerhuset, nyttehaver, en ny skolesti, en strand og et øget samarbejde mellem skole, børnehuse, klub og bibliotek om en række indsatser rettet imod børn og unge. Der er gang i mange initiativer og tiltag for at gøre Værebro Park til et godt og trygt sted at bo og vokse op. Og indsatsen går ikke ubemærket hen.
Derfor valgte Realdania for halvandet år siden Værebro Park som case, sammen med Vollsmose i Odense, til et idekatalog, der skal inspirere til arbejdet i andre af landets udsatte boligområder. Også Gladsaxe almennyttige Boligselskab/DAB, Fyns almennyttige boligselskab og boligorganisationen Civica har været med i projektet sammen med en række rådgivere, eksperter og forskere inden for arkitektur og bolig- og byudvikling.
31 idéer til et boligliv i balance
Samarbejdet er nu mundet ud i et konkret idekatalog med 31 idéer, der skal inspirere til handling i landets udsatte boligområder og bidrage til debatten om udviklingen af de udsatte boligområder.
– Det har været spændende at være en del af et netværk med høj faglig kvalitet, hvor vi både har bidraget med vores erfaringer fra Værebro Park og suget til os i forhold til nye indsatser og ideer, der kan styrke den sociale balance i vores boligområder, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).
Realdania skal nu bruge den indhentede viden fra projektet til i samarbejde med relevante parter at skærpe indsatser og tiltag inden for det videre arbejde med udsatte boligområder. I Gladsaxe skal de 31 ideer fremadrettet inspirere til at styrke indsatsen i Værebro Park, ligesom de vil indgå som en del af grundlaget for Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for social balance.