Der skal lys over byen
Byens-Arena-02-09-16.jpg
Der gøres endnu et forsøg på at skabe liv i Byens Arena. Foto: Kaj Bonne.
Gladsaxe Liv med nye initiativer

Byens Arena ved Høje Gladsaxe har haft meget svært ved at trække folk til siden etableringen.
Meget er forsøgt og intet er for alvor lykkedes.
Nu er der planer om at gøre et nyt forsøg i forbindelse med Gladsaxe Liv.
Der skal skabes et område, hvor lys bliver en del af helheden.
Byens Arena er med sin størrelse et kompleks sted. Høje Gladsaxes beboerrådgivning gør en stor indsats for at aktivere byrummet, blandt andet ved at flytte rådgivningen ud i Arenaen i sommerferieugerne. Rådgivningen har givet udtryk for et ønske om flere intime rum, og ved at anvende planteskærmene fra Søborg Torv kan det afprøves, om afskærmning kan understøtte sommeraktiviteterne og gøre pladsen bedre egnet til ophold.
Afskærmningen vil blandt andet kunne afprøves ved minigolfbanen, hvor der mangler siddemuligheder og intimitet. Minigolfbanen er nedslidt, og denne foreslås fornyet som en del af projektet.
Der er dialog med PPG Dyrup om muligheden for at samarbejde om et projekt på Byens Arena som et led i Dyrups program ’Colorful Community’. For at understøtte sommeraktiviteter foreslår forvaltningerne, at GladsaxeLiv projektet supplerer med et midlertidigt lysprojekt, der kan skabe synergi til de øvrige tiltag og medvirke til at sætte fokus på området.
De midlertidige indsatser i 2014 og 2015 har betydet, at Gladsaxe Kommune har indkøbt en del inventar (bl.a. møbler og plantekasser), der opbevares i depot. Disse elementer kan genbruges til andre midlertidige projekter i byen. Den midlertidige belysning til Byens Arena i 2016 vil efterfølgende indgå i dette depot.

Lys andre steder
Under overskriften GladsaxeLys forslår forvaltningerne, at der afsættes midler til en række lysprojekter, der skal understøtte GladsaxeLiv på hotspots i byen.
Forvaltningerne foreslår at gennemføre tre permanente tiltag med lys som identitetsskabende elementer i byen samt midlertidige forsøg. Lys kan ændre byrums karakter og udtryk, og andre byer (herunder Lyon) har med succes arbejdet med lys til at ”udvide byens åbningstid” samt skabe identitet og øget tryghed.
Forvaltningerne foreslår følgende indsatsområder:
• Permanent belysning i Bibliotekshaven i forbindelse med etableringen af den nye legeplads ved Hovedbiblioteket.
• Bagsværd station, hvor dekorativ permanent belysning vil kunne fremme både trygheden og bymidtens attraktion. Dette skal koordineres med en kommende renovering af stationen, som DSB S-tog forestår.
• Mørkhøj Skole, hvor en permanent belysning m.m. vil kunne styrke skolegården som et mødested i lokalområdet i forbindelse med det nyanlagte bevægelsesrum for unge.

Bagsværd Bymidte
Ud over lysprojekterne foreslår forvaltningerne, at der i 2016 sættes fokus på at styrke GladsaxeLivet i Bagsværd Bymidte.
I Bagsværd viser evalueringerne blandt andet, at borgerne efterspørger noget mere grønt. Det foreslås at gennemføre et midlertidigt projekt, hvor bymidten fyldes med frodighed og duftoplevelser ved en kaskade af blomster. Blomsterne skal primært placeres på År 2000-pladsen og Bagsværd Torv, men også i gaderne, der leder frem til pladserne.
Forvaltningerne foreslår, at der disponeres 150.000 kr. til ”Bagsværd Blomstrer” i 2016. Denne midlertidige indsats vil understøtte et forslag om at udarbejde en Bymidtestrategi for Bagsværd sammen med borgere og detailhandel. Bymidtestrategien forudsætter finansiering af Vækstpulje 2016.

Ramme til GladsaxeLIv 2017
Der er mange skibe sat i søen i disse år. Det er relevant at tænke i koblinger mellem GladsaxeLiv og indsatser såsom Buddinge By, letbanestationer, erhvervsomdannelsen, Telefonfabrikken, Bagsværd Sø og Bagsværd Bymidte, klimatilpasning m.v. Der foreslås derfor reserveret en ramme til GladsaxeLiv i 2017. Mange steder i byen er i en forandringsproces, men det er endnu for tidligt at udforme præcise forslag til, hvordan GladsaxeLiv-projekter vil kunne understøtte disse hotspots. Projekter i 2017 vil blive forelagt til politisk godkendelse.

År 2000 <em>Pladsen 01 09-16″ width=”620″ height=”414″ class=”alignnone size-large wp-image-8910″ /><br />
År 2000 pladsen i Bagsværd kan godt trænge til at blive piftet op med blomster.<br />
Foto: Kaj Bonne.</em></p>
        	</div><!-- .entry-content -->
        	<div style=Print artikel Print artikel

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top