- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Det handler ikke om racisme

Det er ikke korrekt. Der findes ikke en straffelovsbestemmelse om ”racisme”. Camre har fået en bøde på 8.000 kr. for overtrædelse af §266b, fordi han i en twitter i 2014 har sammenlignet nogle muslimers forfølgelse af jøder med Hitlertidens jødeforfølgelser. Ligeledes har Camre skrevet, at der er brug for en bekæmpelse af de kræfter, der begår disse forbrydelser, ligesom den nazistiske forfølgelse af bl.a. jøder blev nedkæmpet. Camre har henvist direkte til Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan, Irak og Libyen.
I den ultrakorte form, 140 anslag, som en twitter tillader, er dette blevet forenklet sådan, at landsretten har ment, at det kunne opfattes som en krænkelse af muslimer i almindelighed. §266b tager ikke hensyn til, om et udsagn er sandt eller ikke. Som bekendt har et flertal i Folketinget senest rejst spørgsmål til §266b’s indgreb i ytringsfriheden og bebudet ønsker om at ændre eller ophæve paragraffen.
Bødestraffe i tilsvarende sager har ikke medført tab af valgbarhed.
Monberg fordrejer udsagn fra Mogens Camre om masseindvandringens følger for velfærdssamfundet. Det vurderes over alt i den politiske debat, at omkostningerne ved indvandringen har negative virkninger for velfærdssamfundet, hvilket Monberg ikke kan være uvidende om, og det virker latterligt, at Monberg søger at give DF skylden for de nedskæringer, som flygtningebyrden nødvendiggør.

Kristian Niebuhr
Gladsaxe byråd,
gruppeformand og
lokalformand,
Dansk Folkeparti Gladsaxe