Fodboldstrid uden for banen
Tom-Vang-Knudsen-09-16.jpg
Gladsaxe-Heros næstformand Tom Vang Knudsen ærgrer sig over, at AB ikke udnytter sine tider, men nu har Bagsværdklubben meddelt, at man dropper en del tider, så andre klubber kan komme til. Foto: Kaj Bonne.
Utilfredse klubber har nu fået mere tid på kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion

Samtale kan fremme forståelsen, men noget er gået helt galt i kommunikationen mellem de klubber, der bruger de to kunstgræsbaner på Gladsaxe Stadion. Og AB er kommet i slem modvind i forhold til i hvert fald Gladsaxe-Hero og IF Bytoften, der mener, at AB burde have meldt ud, at de ikke ønskede at benytte de tider, som man havde forhandlet sig frem til.
Det er surt at se tomme træningsbaner, når man selv har brug for mere plads.
-Men jeg synes, at jeg må melde hus forbi, siger Thomas Gram, fodboldformand i ABs amatørafdeling.
-I november besluttede vi, at vi ville arbejde henimod at lægge så mange træningstimer som muligt på vores nye kunstgræsbane på vores anlæg i Bagsværd. For at skabe noget mere klubliv. Vi ville se, om det kunne lade sig praktisere. Men det ville være usmart samtidig at afgive vores timer på banerne i Gladsaxe, hvis tingene ikke hængte sammen. For så tror jeg ikke, at vi ville få vore timer tilbage. Nu kan vi se, at der er basis for at afgive timer i Gladsaxe, og det er så sket, siger Thomas Gram.
-Men vi vil stadig komme en del på banerne på Gladsaxe Stadion, for vi har hold, der gerne skal træne ekstra meget.
-I øvrigt er det mit indtryk, at jeg har haft en dialog med Gladsaxe-Heros formand Per Sundberg undervejs lige som jeg via facebook har fortalt Bytoftens formand Thomas Dreyer, at han skulle tage fat i vores kasserer, der er inde i sagerne omkring banefordelingen, siger Thomas Gram.
Helt så afslappet holdning har Per Sundberg bestemt ikke. Og det har han meddelt i et brev til KFIU – (kultur, —fritid- og idrætsudvalget) – der behandlede sagen i tirsdags.

Rundsave
”Fordelingen af de kommunale kunstbaner, som skete i efteråret 2015, var et yderst ubehageligt møde, hvor rundsavene på albuerne virkeligt var fremme. AB fastholdt, at de havde behov for lige så mange timer til træning som de havde inden den nye kunstbane på Skovdiget blev etableret. Efter flere timers ubehagelig forhandling blev der tildelt AB ca. 80% af det de tidligere havde på Gladsaxe stadion til trods for den nye bane på Skovdiget, som hovedsagligt benyttes af AB.
Dette medførte at øvrige klubber ikke fik den øget tid på kunstbaner som der var forventet med en øget kapacitet på 20% i forhold til sidste år.
Denne fordeling var dikteret, af forvaltningen som ikke var lydhør for augmenter for hvorfor AB ikke skulle have procentuelt mere banetid end andre.
Det er beklageligt, at stadionbanerne står tomme og øvrige klubber i kommunen må sige nej til at nye spillere kan starte til fodbold, grundet manglende bane kapacitet.
Dette har stået på siden græsbanerne blev lukket i oktober 2015.
Vi er frivillige, der får klubberne til at køre, og vi vil gøre alt for at børn og unge i Gladsaxe kan dyrke idræt. Vi er derfor meget fortørnede over at en enkelt klub hiver baner til sig uden at have behovet for dem.

Tilgodese breddeklubber
Vi vil opfordre forvaltningen og politikkerne til at gå ind i denne sag, således at det frivillige arbejde der bliver gjort i foreningerne ikke kun tilgodeser en klub som AB, men ser mere på breddefodbolden i kommunen, vi mener selv at vi gør en social forskel for kommunen og det vil vi bede om bliver værdsat på en måde, så vi ikke skal gå og kikke på de tomme baner, der er på anlægget på Gladsaxe Stadion. Vi er orienteret om, at forvaltningen er i gang med at udarbejde en ny fordelingsnøgle til fordeling af kunstbaner for 2016-2017. Her må vi bede forvaltningen og politikerne om, at breddeklubberne bliver bedre hørt og at en klub der kalder sig eliteklub ikke bare får reserveret baner som de reelt ikke har behov for. For os gælder det om at alle kapaciteter udnyttes optimalt.
Gladsaxe-Hero Boldklub er vokset med ca. 40 medlemmer i 2015 og hvis vi havde haft mere bane kapacitet vil jeg formode, at vi havde øget vores medlemstal udover hvad vi i forvejen er vokset. Der er årgange hvor vi må sige nej fordi de i forvejen er for mange på banerne i vintersæsonen”.skriver Per Sundberg.
I KFIU håber man, at den slags problemer ikke opstår i fremtiden.
”Vi politikere kunne godt tænke os, at klubberne taler sammen om de problemer, der opstår – og at sagerne ikke nødvendigvis ’eksploderer’ på den måde, som de gør. Folkeoplysningsudvalget er blevet opfordret til i samarbejde med FIG at se nærmere på samarbejdsformerne og kommunikationen mellem klubberne”. Lyder kommentaren fra Katrine Skov (A), der er udvalgsformand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top