Fra førtidspension til drøm om uddannelse
job.jpg
Sebastian Lund har fået langt mere kvalitet i sin tilværelse efter at være begyndt som gartner. Foto: Privat.
27-årig har fået styr på sin tilværelse

Veje der skal saltes, løg der skal lægges, og græsplæner der skal trimmes. Det er et udpluk af de opgaver som borgere i job på særlige vilkår kan få, når de bliver ansat i gartnerafdelingen i Aktivitetscentreret på Kellersvej i Gladsaxe Kommune. Her er det lykkedes at skabe et rummeligt arbejdsmiljø, der får ansatte til at blomstre.
Mange år med psykiske lidelser sendte Sebastian Lund på førtidspension allerede som 18-årig. Men i dag har den nu 27-årige unge mand byttet en ustruktureret tilværelse på sofaen ud med plantning af erantisblomster og hækklipning i gartnerafdelingen på Aktivitetscenteret Kellersvej, der tilbyder jobs på særlige vilkår.
Her arbejder han 15 timer om ugen blandt både faglærte og ufaglærte gartnere, andre førtidspensionister, personer med autisme og psykisk sårbarhed, virksomhedspraktikanter og fleksjobbere.
Aktivitetscentreret og Serviceafdelingen, som gartnerafdelingen hører under, har i mange år, som et led i Gladsaxe Kommunes politik på området, der bygger på målsætningen om, at alle skal være i job eller uddannelse, haft stort fokus på, hvordan der kan skabes mere rummelige arbejdspladser med plads til både forskellighed og særlige behov.
Flere afdelinger af Aktivitetscentret har ansat medarbejdere på særlige vilkår – i såvel de pædagogiske tilbud som i Serviceafdelingens rengøringsteam, der startede som et fleksjobprojekt med gode resultater for at få fleksjobbere i fast job.

Job giver livskvalitet
-Vi synes, det er vigtigt, at vi har muligheden for at tilbyde jobs på særlige vilkår. Vi tror på, at det gør en forskel for vores borgere, at have noget at stå op til i stedet for at være derhjemme på forsørgelse, siger Anni Spiele, Job- og Virksomhedskonsulent på Aktivitetscentret Kellersvej og fortsætter
– Medarbejdere på særlige vilkår er jo ikke anderledes end os på ordinære vilkår, de vil gerne motiveres, de vil gerne udvikle sig og gøre noget godt for deres kollegaer. Men de har nogle ting med i bagagen, der hæmmer dem. Så vores opgave er, at vi skal udvikle dem der, hvor de kan, siger hun.
Og det kan Sebastian skrive under på. For ham har jobbet i gartnerafdelingen de sidste seks måneder været livsændrende. Han har fået grønne fingre og smag for friluftlivet. Han drømmer nu om at udvide sin botaniske viden med en uddannelse som anlægsgartner og fast arbejde.
– Det har aldrig været meningen at jeg skulle arbejde, men som min plan er nu, er jeg ikke længere førtidspensionist om fire år, siger han.

Skabe normale arbejdsrammer
En af de ting, der lægges stor vægt på i gartnerafdelingen og i Aktivitetscenteret generelt, er, at arbejdet skal give et virkelighedsnært billede af det arbejdsliv, der venter dem, fortæller Niels Ingemann Nielsen, leder af gartnerafdelingen.
Mange af de ansatte har ikke været på jobmarkedet i lang tid, og ved ikke, hvordan man skal begå sig. De skal lære at passe deres arbejdstider, tage ansvar og leve op til de krav der stilles, i den udstrækning den enkelte er i stand til. Ligesom i et ordinært job.
Og de fleste rykker sig både socialt og arbejdsmæssigt.
– Mange starter ud med mindre krævende arbejdsopgaver som at samle papir og grene. Så ”skubber” vi dem til at udføre mere krævende opgaver som gravemaskinekørsel eller eget ansvarsområde. Socialt ser vi også en stor udvikling, hvor medarbejderne får udviklet deres sociale kompetencer og dermed nemmere kan indgå i fællesskabet, siger Niels Ingemann Nielsen.
For Sebastian Lund har det betydet alverden for hans udvikling at være en del af en normal arbejdsplads.
– Der er forventninger til mig, og det betyder noget, at jeg er her. Jeg kan ikke bare gå rundt med hænderne i lommen hele dagen og komme og gå som det passer mig, siger han.
Han er ikke i tvivl om, at han ikke havde været så langt, som han er i dag, hvis det ikke havde været for Niels og de andre i gartnerafdelingen.
– For nogen år siden var jeg småkriminel og en tur i fængsel, jeg tror, jeg var forsat i den løbebane, hvis jeg ikke var kommet i arbejde. Nu er jeg uddannelsesparat og stod det til mig, tog jeg min uddannelse og kom tilbage i fuldtid her, siger han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top