- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Opsigtsvækkende el-biler på vejene

PostNord Danmark har taget 10 nye og helt særlige el-biler i brug ved Gladsaxe Distributionscenter. En af disse el-biler skal omdele post til borgerne i Bagsværd, mens de øvrige ni skal gøre det i Lyngby, Herlev, Brønshøj og Nordvest.
El-bilerne er af mærket Comarth og er i den grad meget synlige og opsigtsvækkende i gadebilledet, ikke mindst fordi deres udseende ligner en blanding mellem en golfbil og en Postmand Per-bil.
De nye el-biler erstatter primært benzindrevne knallerter, og det er der to vigtige årsager til. For det første miljøhensyn ved at udskifte benzin-knallerter med el-biler, da der er en stor gevinst miljømæssigt, da CO2-udledningen reduceres. De nye el-biler er således et vigtigt bidrag i Post Danmarks ambitiøse målsætning om at sænke CO2-udledningen med 40 pct. i perioden fra 2009 til 2020.
Endvidere er der de arbejdsmiljømæssige hensyn, fordi el-bilerne er højrestyrede kan PostNord Danmark sikre, at deres postbude ikke stiger ud midt i trafikken, men ind mod fortov eller rabat, når de omdeler post, hvilket er med til at øge sikkerheden. Desuden er de 4-hjulede Comarth mere sikre på vejene end benzinknallerterne, særligt i vintermånederne, og de giver også et løft til postbudenes arbejdsmiljø, fordi de er mere støjsvage end benzinknallerterne.
På landsplan kan Post Danmark mønstre en flåde på 125 el-biler og 1.800 el-cykler.