- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Præstetanker uge 12

PÅSKE

Rystet

Han er ikke her, han er opstået! Det var de ord, der mødte kvinderne ved Jesu åbne klippegrav påskemorgen. Det var tidligt om morgenen og nok stadig koldt i gravhaven. Kvinderne rystede – men ikke kun af kulde. De rystede af frygt for det, som mødte dem og som de ikke var forberedt på. Ordene om Jesu opstandelse blev indledt med et ”frygt ikke” – I skal ikke være bange: Jesus er ikke her – han er opstået.

Af og til kommer skoleklasser på besøg i Buddinge kirke. Og nogle gange hører de fortællinger, som involverer både liv og død. Derfor sker det at vi går en tur ud i kapellet, og jeg forbereder børnene på, at kapellet er det sted, hvor vi opbevarer kister forud for bisættelser. Og fortæller altid, at kapellet i dag er tomt. Vi går aldrig derud når kapellet er i brug.

Alligevel oplever jeg igen og igen at børnene bliver meget optaget af de vogne kisterne kan stå på, og af kulden i kapellet. Man kan godt ryste lidt i kulden – og af spænding.
Det skaber mange og store spørgsmål – og vigtige fortællinger fra børnenes eget liv kommer frem, sammen med bibelens fortællinger om døden og opstandelsen.

Døden, begravelsen og sorgen er en del af livet, som vi har brug for at kunne tale om. Men der er meget mere at sige!
For det som skete i graven påskemorgen kaster et nyt lys ind over al død og enhver begravelse.
Påskemorgen var kvinderne forfærdede, rystede, ude af sig, bange og forundrede da de stod i graven.
Sådan som vi også i mange tilfælde er det i mødet med døden og sorgen.

Stor glæde

Men englens ord: Han er ikke her, han er opstået! skabte en stor forandring hos kvinderne. De flygtede fra graven med frygt og stor glæde.
De havde stået og rystet i klippegravens kulde, men ordene om Jesu opstandelse havde tændt et håb og en glæde, som siden da har spredt sig til alle, som kender og tror på Jesus.

Jesu opstandelse er som et lys der bliver tændt i ethvert kapel, ved enhver bisættelse, på enhver kirkegård.
Den død, som ryster os og fylder os med sorg, er ikke det sidste som sker for et menneske.
Jesu opstandelse viser os, at der er håb om opstandelse for alle mennesker, fordi Gud griber ind.

Opstandelsesordene genlyder derfor også ved enhver bisættelse og begravelse i kirken. Sammen med den 3. skovlfuld jord forkyndes det: ”af jorden skal du igen opstå”. Jesu opstandelse var den første – af mange.

Glædelig påske!
Per Ole Rasmussen
Præst v
Buddinge Kirke