Ejerboliger i Gladsaxe steget 1 milliard kroner
Opgørelsen er blandt andet udarbejdet på baggrund af det seneste års handel med 776 ejerboliger i kommunen

En ny opgørelse af 12.421 ejerboliger i Gladsaxe Kommune anslår en samlet stigning i boligernes værdi på 1 milliard kroner i løbet af de seneste 12 måneder. Det svarer til, at en gennemsnitlig ejerbolig i kommunen er blevet godt 82.821 kroner mere værd.
Det er boligsitet Bolighed.dk, der for første gang har kortlagt værdien af flere end 1,25 millioner danske ejerboliger og herunder også værdiudviklingen i løbet af de seneste 12 måneder. Opgørelsen er baseret på en række offentlige tilgængelige oplysninger om de enkelte ejerboligers beskaffenhed, ligesom de gennemførte bolighandler i perioden også tæller med i estimeringen af boligernes værdi og værdiudvikling.
– I Bolighed.dk har vi estimeret værdien af flere end 1,25 millioner ejerboliger fordelt over hele landet, og det giver os mulighed for at gøre status over værdiudviklingen på stort set alle ejerboliger og ikke kun den del, der bliver handlet, siger pressechef i Bolighed.dk Leif Lind Simonsen og tilføjer:
– Dermed kan vi tegne et billede af, hvordan boligejernes samlede økonomi og købekraft udvikler sig, og i Gladsaxe Kommune er der altså tale om, at ejerboligerne på et år er blevet 1 milliard kroner mere værd. Og det er som udgangspunkt både vigtigt og positivt for et område, når boligværdien vokser og giver mulighed for øget forbrug.
I Storkøbenhavn har boligejere i kommunerne Frederiksberg, Gentofte og Lyngby-Taarbæk oplevet den største værdistigning inden for de seneste 12 måneder, hvor værdien af ejerboligerne i kommunerne i gennemsnit er steget med henholdsvis 291.980 kroner, 430.219 kroner og 445.405 kroner.
Opgørelsen viser en samlet værdiudvikling på 35 milliarder kroner på ejerboliger i Storkøbenhavn som helhed.

Om anslået værdi
Boligens anslåede værdi er ikke en salgsvurdering, men en maskinel beregning med udgangspunkt i offentligt tilgængelige oplysninger om ejendommen, bygningen, matriklen, beliggenheden og lokalområdet. Desuden inddrages ejendommens tidligere handelspriser samt realiserede handler af sammenlignelige ejendomme i nabolaget.
– De fleste ejendomme handles indenfor +/- 10% af den anslåede værdi, men der er mange relevante forhold ved din ejendom, der ikke kan beregnes maskinelt. Derfor kan en realiseret handelspris afvige betydeligt fra Boligheds værdiestimat. Det gælder særligt, når ejendommens stand og vedligeholdelse er væsentligt bedre eller ringere end nabolagets gennemsnit.


Hvad er Bolighed.dk?
• Bolighed.dk trækker data fra BBR, Google Maps samt data over historiske handler i området.
• Bolighed.dk vil løbende tilføje nye data og ny
funktionalitet.
• Bolighed.dk har allerede nu en meget stor mængde data og præsenterer det for hver enkelt ejerbolig i et BoligCV™. Dem rummer Bolighed.dk til en start flere end 1,25 millioner af.
• Bolighed ApS ejes af de fire banker Nykredit,
Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top