- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Letbanen kan afspores

Vedtagelsen af anlægsloven blev uventet udskudt, og nu bringes transportministeren i samråd

12. april er transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt (V) i lukket samråd. Umiddelbart inden 3. behandlingen af anlægsloven for Letbanen langs Ring 3 blev vedtagelsesprocessen udskudt. Anlægsloven skulle ellers være færdigbehandlet i Folketinget før 1. april.
Udskydelsen kan i værste fald føre til usikkerhed om gennemførelsen af letbanen. Det påpeger Gladsaxes folketingsmedlem Jeppe Bruus (A): – Det der nu sker hos de borgerlige skaber usikkerhed om Letbanen og det planlægningsarbejde, der har været i gang siden 2010. De borgerlige siger, at de ønsker at afdække økonomien. Men den er fuldt ud belyst, og eksperthøringen i transportudvalget bekræftede dette. Der er tale om store investeringer, et kæmpe planlægningsarbejde og knap en halv mio. borgers interesser som er på spil her.
Lars Abel (C) har på adskillige byrådsmøder på Gladsaxe Rådhus luftet sin utilfredshed med letbanen: – Jeg jubler dog ikke over udskydelsen. Selv om jeg hellere havde set en udbygning af metronettet, så respekterer jeg, at flertallet går ind for Letbanen. Og jeg arbejder nu på de bedste løsninger for Gladsaxes borgere. Jeg vil dog påpege, at kommunerne står med en meget stor økonomisk risiko. Både i forhold til en garanti på en halv milliard kroner, som forsyningsselskaberne ikke ville påtage sig, og endvidere med de nødvendige tilkøb i forbindelse med anlæggelsen.

Usikre tilkøbsudgifter
Netop tilkøbene er omdrejningspunktet. Der er blevet talt om fire milliarder kroner. Noget af det, som en Lyngby-borger har påpeget over for transportudvalget er, at Letbaneselskabet ikke har taget stilling til de såkaldte ”trafikantgene-omkostninger” i anlægsperioden. De kan ende med en udgift på milliarder for kommunerne, som ikke får økonomisk hjælp af Staten med hensyn til tilkøbene. Lyngby-borgeren henviser til, at de fem punkter, som vedkommende undrer sig over, at man ikke har belyst ordentligt. Der er ikke tale om insiderviden, men om tilgængelig viden, som er hentet fra Internettet.
I Lyngby-Taarbæk er der lavet en underskriftsindsamling imod Letbanen på Internettet. Et lignende tiltag har man endnu ikke set i Gladsaxe, men civilingeniør Morten Kornbech fra Bagsværd har i årevis været aktiv modstander af Letbanen: – Jeg har ikke bebrejdet ideen om at skabe bedre forbindelser mellem fingrene i S-togsnettet. Som udgangspunkt er dét en god ide, men denne i forvejen alt for dyre og obstruerende letbane-løsning bliver nu – efter alt at dømme – dobbelt så dyr. Jeg blev ultimo februar kontaktet af en kilde med indsigt i letbaneprojektet Jeg har forholdt mig kritisk til kildens oplysninger og har efter modne overvejelser kanaliseret de mest alarmerende oplysninger videre til transportordførerne Kim Christiansen (DF) og Villum Christensen (LA).
Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (A), der formand for de 11 involveredes kommuners borgmesterforum, siger: – Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at projektet, som der er bredt politisk flertal ikke bliver til noget.