annonce
Slut med fyrværkerisalg
Kommunal grunde må ikke benyttes som salgssteder

Bølgerne gik højt op til nytår, da der blev solgt fyrværkeri fra en container i Gyngemosen. Nogle beboere mente, at det måtte være for farligt. Chefen for Beredeskabet forsikrede, at der ikke var grund til at være bange. Sikkerheden var i orden.
Men nu er det alligevel endt med, at der i fremtiden ikke må sælges fyrværkeri fra offentllige arealer.
Det besluttede et enigt økonomiudvalg på sit møde i tirsdags.
Salget af fyrværkeri lever ikke op til de krav, der stilles til brugen af arealerne.
Der har gennem en årrække foregået mange aktiviteter på kommunens arealer. De principper som har været vejledende for, om aktiviteten blev godkendt er blandt andet:
Har arrangementet almen interesse?
Er arrangementet i tråd med Gladsaxe Kommunes ønske om at fremme byliv, aktive borgere og særlige grupper af borgere?
Har arrangementet et lokalt tilhørsforhold?
Knytter arrangementet lokalsamfund og kommunen tættere sammen?
Supplerer arrangementet øvrige tilbud i bydelen, kommunen eller regionen?
Understøtter arrangementet/formålet de af byrådet vedtagne politikker?
Der gives årligt tilladelse til mere end 300 arrangementer, hvor ovennævnte vurderinger lægges til grund for om aktiviteten kan godkendes.
Salg af fyrværkeri vurderes ikke at være en aktivitet, som der bør gives tilladelse til at foregå på et kommunalt areal, hvis ovennævnte kriterier lægges til grund.
Tilladelse til salg af fyrværkeri er tidligere blevet afvist ud fra en vurdering af, at fyrværkerisalg ikke er en egnet anvendelse af offentlige arealer i et bymæssigt område.
De negative henvendelser, der har været fra en række borgere indikerer, at salg af fyrværkeri ikke har almen interesse.
Der er i øvrigt ikke et særligt lokalt tilhørsforhold ved fyrværkerisalg. Salg af fyrværkeri understøtter ikke nogen af byrådets vedtagne politikker, og salg af fyrværkeri synes ikke at knytte lokalsamfund og kommune tættere sammen.
AB har i en årrække solgt fyrværkeri ved Gladsaxe Stadion, men nu skal man finde en privat grund, hvis man vil fortsætte med det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top