- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Styrk jobcenteret

Tilsyneladende tilbage til 70ernes passive beskæftigelsespolitik.
Jobcenteret samarbejder med ledige, ikke jobparate, jobparate og virksomheder i at skabe et effektivt arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan få den arbejdskraft de efterspørger, og jobsøgende kan få det job de længes efter. Der kan gå kort tid, med aktiv deltagelse fra den jobparate, og der kan gå længere tid, hvor centeret spiller en større rolle i forhold i at bringe en langtidsledig med komplicerede problemer i job.
Fra møder i Erhvervsrådet ved jeg, at vores lokale virksomheder ser meget positivt på samarbejdet. I 2015 har der været et fald af jobparate ledige på 20 % i Gladsaxe, mod et fald på 11 % i Hovedstaden. Den samme positive tendens gør sig gældende i antallet på uddannelseshjælp og har været særligt udtalt for de langtidsledige. Reduktionen i antallet af ledige i 2015 medfører færre udgifter for kommunen på 14,5 mio. kr. sammenlignet med niveauet i 2014!
I budgettet 2016-19 er der afsat 40 mio. kr. yderligere intensivering af indsatsen, fordi det giver god mening for skatteborgerne. Politisk er der bred opbakning til denne indsats. Ikke blot fra undertegnedes Enhedslisten, men også fra de konservatives repræsentant i byrådet, Lars Abel. Så kære Henrik Sørensen – tag dog en snak med en partifælle, der har lidt kendskab til området!

Flemming Holst
Medlem af Gladsaxe Byråd
Enhedslisten (Ø)
Formand for BIU – Beskæftigelses- og Integrationsudvalget