Unge dropper smøgerne
Der er også skåret ned på alkoholen

Eleverne i 9 klasse lever langt sundere end man har set i adskillige år. I hvert fald hvis man skal hæfte lid til den spørgskemaundersøgelse, som der netop er lavet. Desværre var der kun 382 elever, der valgte at deltage i undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 51,4 procent. Eleverne i folkeskolen var mere engagerede og bidrog med 66 procent af svarene.
Tendensen fra de sidste år med færre daglig rygere fortsætter. Dagligrygere udgør 2 pct. Hertil kommer 2 pct. der ryger engang imellem. Andelen, der ikke ryger, er steget fra 91 pct. til 96 pct.
I år er eleverne for første gang blevet spurgt, om de må ryge for deres forældre. 4 pct. svarer, at de må ryge for deres forældre, mens 75 pct. oplyser, at de ikke må ryge for deres forældre. I følge Kræftens Bekæmpelse påvirkes børn og unge af deres forældres holdninger til rygning. Hvis forældre taler med deres barn om rygning, er der mindre risiko for, at barnet begynder at ryge. Den obligatoriske rygeforebyggende undervisning i 7. og 8. klasse i Gladsaxes folkeskoler er i år suppleret med postkort med information og spørgsmål om rygning, som eleverne opfordres til at tage med hjem til en snak om rygning med deres forældre.

Vandpibe og rusmidler
I år ses en stigning på 10 pct., der ikke ryger vandpibe. I alt 82 pct. svarer, at de aldrig har prøvet at ryge vandpibe.
Over de seneste fem år har færre prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk. Andelen er faldet fra 9 pct. sidste år til 2 pct. i år. I Skolebørnsundersøgelsen fra 2014 angiver 14 pct. af de 15 årige, at de har prøvet at ryge hash.

Alkohol
Alkoholdebutalderen er fortsat stigende og er nu 14,2 år. Andelen af elever, der har prøvet at være fulde er steget til 64 pct. Af de elever, der har prøvet at være fulde, har 50 pct. ikke været fulde inden for den sidste måned.

Fysisk aktivitet
Sundhedsprofilen viser, at flere elever er blevet mere aktive og dyrker motion dagligt eller næsten dagligt. 50 pct. af eleverne dyrker dagligt eller næsten dagligt motion, der gør dem forpustede. Set over en fem årig periode har der været et fald i elevernes aktivitetsniveau, denne udvikling kan se ud til at vende i år. Andelen, der kun dyrker motion én gang om ugen eller slet ikke dyrker motion, er faldet fra 24 pct. til 14 pct. i år.

Færre er tykke
I forbindelse med den individuelle udskolingsundersøgelse er 694 af eleverne i 9. klasse blevet målt og vejet. Det svarer til 93 pct. af denne årgangen.
Beregningsmetoden for under- og overvægt hos børn og unge er løbende under udvikling i Sundhedsstyrelsen. Den anbefalede beregningsmetode er justeret flere gange de senere år. For at kunne sammenligne vægtudviklingen over de seneste fire år, er vægtfordelingerne genberegnet i journalsystemet NOVAX efter den metode, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.
I forhold til sidste år ses en stigning på et procentpoint i andel af normalvægtige elever. Andelen af elever med overvægt er faldet et procentpoint. Elevernes kropsopfattelse stemmer dog ikke overens med virkeligheden. 46 pct. af eleverne svarer, at de opfatter sig som enten for tykke eller for tynde. Mens det reelt er 30 pct. af eleverne der enten er for tykke eller for tynde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top