- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Aarhus-historie bringer minister i fedtefadet

Er økonomien for Letbanen på Ring 3 i orden? Det er der – berettiget eller uberettiget – skabt tvivl om. Det har blandt andet medført, at vedtagelsen af anlægsloven er sat i bero af Folketingets transport- og bygningsudvalg.
Og nu bruger transportminister Hans Chr. Schmidt (V) Rigsrevisionens kritik af økonomistyringen af Aarhus Letbane til at skabe tvivl om Letbanen på Ring 3.
– Der er fra politisk side fastlagt en styringsmodel for Letbanen på Ring 3, der er helt parallel til den model, der blev anvendt for Aarhus Letbane – og som statsrevisorerne nu har kritiseret. Det er derfor nødvendigt, at vi i forligskredsen tager en politisk drøftelse om, hvad kritikken af Aarhus Letbane bør få os til at gøre af overvejelser i forhold til letbanen på Ring 3. Med en sådan kritik er det vores pligt som politikere at udvise rettidig omhu, så vi ikke begår samme fejl to gange, sagde ministeren til de landsdækkende medier.

Der klippes og sakses
Ministerens sammenblanding af letbanerne i hovedstaden og Aarhus blev imødegået voldsomt af formanden for statsrevisorerne Peder Larsen (SF).
– Statsrevisorerne har jo ikke taget stilling til noget omkring letbaneprojektet i hovedstadsområdet. Vi har udelukkende forholdt os til det projekt omkring Aarhus Letbane. Vi har en fornemmelse af, at man har brugt dele af de bemærkninger, som Statsrevisorerne og Rigsrevisorerne er kommet med. Men vi har ikke indtryk af, at det er blevet brugt 100 procent loyalt. Tværtimod kan vi godt have en mistanke om, at man har klippet og sakset efter behov, udtalte Peder Larsen til DR.
At statsrevisorerne føler sig misbrugt har nu fået socialdemokratiske folketingsmedlem Morten Bødskov til at kalde Hans Chr. Schmidt i samråd på torsdag, hvor også forligskredsen mødes.
Imens sidder borgmestrene i de københavnske omegnskommuner frustrerede tilbage og venter på, hvad der sker. For kommunerne regner med, at letbanen på Ring 3 skaber 20.000 nye arbejdspladser og tiltrækker 40.000 nye borgere. Derfor ser de helst, at anlægsloven vedtages, inden Folketinget går på sommerferie om fire uger.