- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Byfest flyttes i Mørkhøj

Den nystiftede organisation Mørkhøjs Venner afviklede i fjor en byfest. Det skete på Grønnegårdens arealer.
Nu vil man gerne til et mere lokalt område, og der er nu efter diverse møder fra kommunens side givet tilladelse til, at byfesten kan holdes 12.-14. august på skolebanen ved Mørkhøj Skole.
Mørkhøj Byfest er en familiefest med aktiviteter og musik, og afholdes med det formål, at skabe et samlingspunkt for borgerne i områderne Mørkhøj og Enghavegård.
Konkret er der to fodboldklubber på boldbanen ved Mørkhøj Skole – Torveparkens Sportsklub og FC Bella. Der er opstreget flere baner på arealet, som klubberne bruger til træning og turneringskampe.
Mørkhøjs Venner bad om tilladelse til at afholde arrangementet på boldbanen i årene fremover som fast lokation uden årlig ansøgning. Den anmodning blev dog ikke imødekommet.
Det er Kulturforvaltningens vurdering, at der er tale om et omfattende arrangement, hvor risikoen for skader på arealet er vanskelig at forudse. Der er sandsynligvis tale om en god årstid for banestandarden, men evt. efterreparationer vil kræve afspærringer. Efterreparationer vil gå ud over de to fodboldklubbers aktiviteter, og i mindre omfang også skolens undervisning.
Pladsfordelingsplanen var sendt til udtalelse i driftsafdelingen i forhold til faglig vurdering af evt. skader ved afholdelse af arrangementet og i forhold til et anslået udgiftsniveau og evt. andre konsekvenser ved opretning af skader på banen.
Driftsafdelingen vurderer: Tidspunktet for afholdelse er fornuftigt rent vejrmæssigt.
– Risiko for skader på arealet som følge af indkørsel med biler i forhold til opsætning af udstyr
– Mange besøgende belaster det øverste jordlag
– Oprydning skal eftergås
– Afskærmning af det areal, der ikke er skitseret (11-mandsbanen)
– Risiko for parkering på arealet
Driftsafdelingen anslår, at udgiften til reetablering af arealet vil udgøre 22.000 kr., hvis hele arealet bruges, med en variation på +/- 15%.
Mørkhøj Byfests ansøgning er ikke vurderet ud fra, hvilke konkrete betingelser, der skal stilles for brugen. De konkrete udfordringer som f.eks. etablering af strøm, er ikke drøftet med Mørkhøj Skole og Mørkhøj Byfest, ligesom det som udgangspunkt ikke er muligt at køre med biler på græsarealet. Dette vil ske i et samarbejde med Driftsafdelingen og medfølge den eventuelle tilladelse.
En tilladelse til afholdelse af ikke-idrætslige aktiviteter på skolebaner, må påregnes at medføre tilsvarende ansøgninger på andre skolebaner.
Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor nu forelægge en sag om principper for brug af skolebaner til ikke-idrætslige aktiviteter til udvalgets godkendelse på et senere møde.
Det foreslås, at udgifter i forbindelse med reetablering af boldbanen afholdes af arrangøren, da der er tale om et ikke idrætsligt arrangement.