De store nederlags aften
Symbolpolitik og menneskesyn blev diskuteret på byrådsmødet, hvor forslagsstillerne tabte afstemningerne stort

Personer med dyb indsigt i Gladsaxes lokalpolitik havde forudset, at byrådsmødet i onsdags ville blive hurtigt overstået. Men den politiske bane skulle åbenbart kridtes op. Byrødderne var diskussionslystne.
Men det var også de store nederlags aften. Ikke at det ligefrem ikke var til at forudse – for det var det – men talerækkerne blev lange, da Dansk Folkeparti gik imod økonomiudvalgets indstilling om blandt andet at omdanne Gladsaxe Hostel til midlertidige boliger for flygtninge. Dansk Folkeparti kom med ændringsforslag, som gik på, at kommunen ikke skal modtage flere flygtninge, fordi omkostninger går fra velfærd, skole- og ældreområdet. Kun Dansk Folkepartis tre medlemmer stemte for, alle andre imod. Lars Abel (C) gav under debatten udtryk for, at han ikke delte Dansk Folkepartis menneskesyn. Kristian Niebuhr (O) tog til genmæle: – Når man er uenig med folk og ikke kan argumentere, så kan man altid angribe deres menneskesyn. Kan Lars Abel ikke lige definere menneskesyn?
Det konservative byrådsmedlem tog computeren med på talerstolen og læste herefter op fra Nudansk Ordbog.

Munterhed
Under samme diskussion vakte det en del munterhed, da Flemming Holst (Ø) sagde: – I Enhedslisten har vi ikke noget imod symbolpolitik!
Socialdemokraterne kom med et ændringsforslag til SFeren Serdal Benlis forslag om , at kommunen ikke skal samarbejde med skatteunddragere. Alle tilsluttede sig, at man ser på problematikken i det kompetente udvalg.
Symbol- eller signalpolitikken blev luftet fra alle sider. Og da Serdal Benli (F) og Trine Henriksen (Ø) i fællesskab fremlagde et forslag om, at der gennemføres en høring i skolebestyrelserne om folkeskolernes mulighed for konvertering af dele af den understøttende undervisning til to-lærer-timer, så kom alle partier på banen, fordi alle har en mening om, skolepolitik. Først efter en timelang diskussion faldt forslaget med stemmerne 19-6, hvor Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance stemte for, resten imod.
Efter byrådsmødet modtog borgmester Karin Søjberg Holst (A) Ridderkorset. Det havde Ebbe Skovsgaard allerede afsløret under mødet, da han fra talerstolen ønskede tillykke.
Borgmesteren havde i øvrigt på byrådsmødet gennemgået den flotte årsrapport for 2015, og den fik ikke mange bemærkninger med på vejen.
Efter en holmgang i menneskesyn og symbolpolitik kunne vi tage ud i den grønne lund, som Sangsvalerne havde åbnet byrådsmødet med at ”sjunge”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top