Det går godt i Bibliografen
Publikumstallet bedre end forventet

Film skal ses i biografen lyder et slogan, og det er der ganske mange, der har taget til sig i Gladsaxe. I hvert fald viser økonomien i Bibliografen sig fra en bedre side end budgetteret.
Det fremgår af det endelige regnskab for 2015 for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget, som nu er opgjort.

Bibliotekerne og Bibliografen har et samlet mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,3 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at der er en løbende pulje på biblioteket til uforudsete udgifter, og dels at Bibliografen har haft et år med mange besøgende med øgede indtægter.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets vedtagne budget var på 123,4 mio. kr. Driftsregnskabet for 2015 udgør 119,1 mio. kr. Samlet er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.
Alle områder har et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget, som primært skyldes, at der er opsparede midler til planlagte projekter, og at nogle dispositioner ikke er gennemført i 2015 og først bliver det i 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top