Et kraftspring af en vision for Gladsaxe
Blågård.jpg
En oversigtsplan for Blaagaard Park: Her er leg og motorik indrammet: ”Motorik på tværs: området mellem klubben og indskolingen forbindes med en ny gangbro over spredningskorridoren, og der etableres en motorikbane som udfordrer store som små,” hedder det i oplægget fra gymnastik- og svømmeafdelingen under GIF. Foto: Illustration: Privat.
Gymnastik- og svømmeafdelingen har fremlagt store tanker for udviklingen af fem kraftcentre, der skal kunne huse idræt, kultur og skole

Indledningen var Gladsaxe Kommunes facilitetsundersøgelse. Det satte tankerne i gang i både gymnastik- og svømmeafdelingen i GIF. Med i alt 4.500 medlemmer kender begge foreninger alt for godt til ventelister. Begge har kapacitetsproblemer. GIF-Gymnastik har booket Gyngemosehallen til det maksimale, og Gladsaxe Svøm står også snart uden mulighed for at bruge Gladsaxe Svømmehal, der næste år skal renoveres i seks-otte måneder. I øjeblikket er svømmerne meget afhængige af vandtiden i Blaagaard.
– Facilitetsundersøgelsen viser klart, at der mangler både en synergi og en sammenhæng. Derfor kommer vi nu med en helt ny vision, hvor Gladsaxe Kommune opbygger fem kraftcentre. Vi har i detaljer arbejdet med at vise, hvorledes man kan udvikle Blaagaard Seminarium og det omkringliggende areal, som kommunen forhåbentlig køber, siger bestyrelsesmedlemmer i GIG-Gymnastik, Frank Bøgelund Jensen og Jan Darville.
Gymnastik- og svømmeafdelingen er kommet med et oplæg til en helhedsplanlægning af området omkring seminariet, som de kalder for ”Blaagaard Park, starten på en ny vision”. En kommunal overtagelse af Blaagaard vil kunne klare både gymnastik- og svømmeafdelingens akutte facilitetsbehov.
En af visionerne i oplægget er en adskillelse mellem klubsvømningen og den offentlige svømning, sådan så den mere konkurrenceprægede svømning udelukkende afvikles i svømmehallen i Gladsaxe.

Mangler kapacitet
– Vores foreninger er blandt de største i kommunen, og vi glæder mange børn og voksne. Men succesen er med til at sætte begrænsninger, for vi kan ikke optage flere medlemmer, fordi kapaciteten ikke er fulgt med. Gladsaxe står de kommende år over for at skulle have endnu flere indbyggere. Derfor skal vi allerede nu tænke på at bygge flere og større faciliteter, og det skal gøres med omtanke. Nu er vi kommet med vores bud på, hvordan kulturens, skolens og idrættens behov kan samles i nogle kraftcentre til gavn og glæde for alle Gladsaxes borgere, lyder det fra de initiativrige foreninger.
I Blaagaard Park-projektet har GIF givet flere bud på, hvorledes skoleeleverne kan benytte anlæggets faciliteter. I nærheden af indskolingen til Enghavegård Skole skal der etableres et leg- og motorikcenter for blandt andre de mindste elever. Der er flere lignende bud på, at skolens elever naturligt bruger faciliteterne.
– Politikerne ser meget gerne, at idrætsforeningerne også tager sig af den uorganiserede idræt. I GIF-Gymnastik holder vi familiedage, hvor mange af vores elitegymnaster arbejder frivilligt på disse dage. I stedet slipper de billigere i kontingent. På den måde sikrer vi, at vi har arbejdskraft til at løfte vores arrangementer. Begge vore foreninger har store ressourcer blandt medlemmerne, og vi vil kunne drive Blaagaard Park, så det kan være i brug hele dagen fra seks morgen til 23 aften. Og når lejrskoler er på besøg, kan de sågar sidde rundt om lejrbålet om natten, siger Frank Bøgelund Jensen og Jan Darville.

En halv milliard
Helhedsplanen vil samlet komme til at koste rundt regnet 450-500 millioner, 100 mio. kr. for Blaagaard Park, 300 mio. kr. for Gladsaxe Idrætshaller og 100 mio. kr. for de resterende tre kraftcentre.
– Vi mangler en opvisningsarena i Gladsaxe. Der er ingen nævneværdige internationale idrætsbegivenheder i Gladsaxe, ej heller store koncerter. En tidsvarende hal i Gladsaxe med plads til mindst 3.000 mennesker bør en by med næsten 70.000 indbyggere have råd til. Eventuelt i et samarbejde med kommunens store virksomheder. Vi bør vise, at vi også kan tiltrække folk til Gladsaxe, så det hele ikke blot foregår i København, siger gymnastikfolkene.
– På scenen i Blaagaard Park er det tanken, at man for eksempel kan arrangere koncert om onsdagen, et teaterstykke torsdag og boksestævne fredag. Vi skal udnytte faciliteterne uden skelen til, om det er kultur eller idræt eller undervisning. Selvfølgelig er 500 millioner mange penge. Men ser man det som en investering i fremtiden eller en øjeblikkelig omkostning, spørger Jan Darville og Frank Bøgelund Jensen.

Sportshal 19-18
Jan Darville (tv.) og Frank Bøgelund Jensen er bestyrelsesmedlemmer i GIF-Gymnastik. Deres forening har mange folk på venteliste. Det samme har søsterafdelingen i GIF, Gladsaxe Svøm. Nu er de to foreninger kommet med udspil om en samlet vision for Gladsaxe Kommune, hvor idræt, kultur og skole tænkes sammen i en helhedsplan. Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top