Fra skole til boliger
UCC-skolen-02-17-16.jpg
Grunden ved UCCs bygning på Buddinge Hovedgade er så stor, at der er mulighed for at bygge 15-20 boliger. Foto: Kaj Bonne.
UCC på Buddinge Hovedgade 80 ønsker ændret lokalplan

I september flytter professionshøjskolen UCC’s uddannelser i Københavnsområdet sammen i en stor campus i det nye bykvarter Carlsberg Byen i København.
UCC’s administration på Buddinge Hovedgade 80 bliver en del af det projekt, så ejendommen er til salg.
Nu kunne UCC godt tænke sig at få lov ændret lokalplanen, så det bliver muligt at sælge, så der kan laves boliger på grunden.
Ejendommen er på ca. 6.000 m2 og består i dag af to bygninger i to etager. Idéen er at ombygge de eksisterende bygninger til boliger. Der vil primært blive ombygget til rækkehuse, men da alle boliger skal tilpasses den eksisterende bebyggelse, kan der også blive enkelte lejligheder. Der forventes at blive mulighed for 15-20 boliger på 120-160 m2.
Ejendommen ligger i et stationsnært kerneområde og i et af kommunens udpegede klimaområder. Området er omfattet af lokalplan 19.03, der udlægger ejendommen til erhverv, administration og uddannelse. Der er mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 i maksimalt tre etager. Den gældende kommuneplanramme, 11E1, udlægger ejendommen til erhvervsområde, kontor og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 90 i maksimalt fem etager.
Hvis ejendommens anvendelse skal ændres til boligformål, kræver det, at der bliver udarbejdet en ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Det primære formål med begge planer vil være at ændre anvendelsen. Ud over anvendelsesændringen vil en ny lokalplan skulle håndtere støjafskærmning i forbindelse med ændringen til følsom anvendelse. Der vil desuden kunne stilles krav om klimatilpasningstiltag.
Der ligger boligbebyggelser både øst og vest for Buddinge Hovedgade 80. Nord for ligger der erhverv, og syd for, på den anden side af Hovedgaden, ligger Gladsaxe Gymnasium. Forvaltningen vurderer, at en ændret anvendelse til boliger vil passe fint ind i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top