- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Gladsaxe gør sig parat til flygtningene

Gladsaxe Kommune har allerede nu dannet sig et overblik over, hvilke bygninger kommunen kan ombygge til midlertidige boliger for de flygtninge, som kommer i løbet af i år.
– For at være på forkant med udviklingen er Forvaltningen allerede nu startet på at se indkvarteringsmulighederne, siger borgmester Karin Søjberg Holst (A).
Ifølge udmeldingen fra Udlændingestyrelsen skal Gladsaxe Kommune modtage 101 flygtninge i 2016. Det er en væsentlig stigning fra de tre de foregående år, hvor Gladsaxe blot modtog hhv. 6, 14 og 21 flygtninge. Endnu er der dog stor usikkerhed om, hvornår flygtningene ankommer. Der er heller ikke viden om deres alder, nationalitet og uddannelse, eller om de er enlige eller familier.
Det skønnes, at der skal bruges 70 boliger til enlige og otte boliger til familier af 3-4 personer. Behovet for midlertidige boliger vil variere i løbet af året, men allerede nu forventer man, at en del flygtninge skal indkvarteres privat.
– Fra 1. september foreslås det at omdanne Gladsaxe Hostel til udelukkende at fungere som midlertidig indkvartering for flygtningene. Det er hensigtsmæssigt, fordi Gladsaxe Hostel allerede er indrettet til boliger og kan tage op til 30 flygtninge. Flere andre muligheder undersøges, og vi vil snarest annoncere for at skaffe privat indkvartering, som vi også får behov for, siger borgmesteren.
Kommunen vil gå i dialog med boligselskaberne om at indgå en frivillig aftale om en højere anvisningsret. Det gør man, fordi man allerede nu kan se, at såfremt de nuværende anvisningskriterier holdes med 15 flygtninge om året, vil der mangle 343 boliger i 2021. Byrådet har dog besluttet, at flygtningene ikke placeres i hverken Høje Gladsaxe eller Værebro.
Det forventes, at byrådet på mødet 11. maj tilslutter sig Center for Økonomis indstilling om at omdanne Gladsaxe Hostel til flygtningeboliger, ligesom en kampagne for at finde privatværelsesudlejning til midlertidig indkvartering indledes.
Dansk Folkeparti har krævet afstemning om beslutningen og vil stemme imod.