Pengene triller ind i kassen
likviditet-e1462262241704.jpg
Stille og rolig økonomisk udvikling i den rigtige retning

Når økonomiudvalget i dag holder møde, får medlemmerne en orientering om kommunens øjeblikkelige økonomiske situation. Og den ser umiddelbart særdeles gunstig ud.
Gennemsnitslikviditeten er ved udgangen af marts i år opgjort til 839 millioner kroner.
Bilag 1 viser udviklingen det seneste år i den gennemsnitlige likviditet.
Det forventes, at den gennemsnitlige likviditet vil udgøre 846 millioner kroner ved udgangen af 2016. I det vedtagne budget for 2016 var forventningen en gennemsnitslikviditet på 689 millioner kroner ved udgangen af året.
Forskellen imellem den gennemsnitslige likviditet i budget 2016 og den forventede gennemsnitslige likviditet pr. 31.03.2016 kan forklares med, at likviditeten ved afslutningen af 2015 var større end forudsat i budgettet for 2016.
Økonomisk Sekretariat følger nøje likviditetsforbruget for at sikre en bedst mulig formueforvaltning. Den overskydende likviditet placeres i danske obligationer. Kommunen har pr. 01.03.2016 indgået aftale med Danske Bank om placering af yderligere 200 mio. kr. i obligationer. Aftalen indebærer at Gladsaxe Kommune ikke betaler negativ rente.
Kommunens likviditet er opgjort som et gennemsnit over det sidste år. Gennemsnitslikviditeten opgøres netto, hvilket vil sige, at træk på kassekreditter og eventuelle repoforretninger modregnes i likviditeten. Endvidere tælles en eventuel bunden likviditet ikke med i gennemsnitslikviditeten. Den gennemsnitlige likviditet skal indberettes kvartalsvis til Social- og Indenrigsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top