- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Planer om ca. 275 boliger

Udvikler har præsenteret flere ideer for kommunen

Projektudvikler Bjarne May-land ønsker i samarbejde med BAT – British American Tobacco at etablere et nyt boligområde på arealet nord for Tobaksvejen og vest for de bevaringsværdige bygninger. Men der en lang række formelle ting, der skal falde på plads før projektet kan realiseres – hvis der overhovedet er kommunal interesse for det.
Området omfattes af lokalplan 221, der også har erhvervsformål som en del af planen.
Der har været fremsendt forskellige projekter. Det seneste projekt indeholder 27.476 kvm etageareal til nybyggeri. Der er ikke i projektet redegjort for en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse, men Bjarne Mayland ønsker en gennemsnitsstørrelse på ca. 95 kvm for etageboliger, hvilket svarer til ca. 240 boliger. Dertil kommer så 34 rækkehuse på 144 kvm.
Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering er projektet veldisponeret bortset fra at højden med adskillige boliger i fem etagers højde og tætheden af den sydlige del af projektet forekommer at være for høj. Efter forvaltningens vurdering bør projektet reduceres med ca. 2.500 kvm for at kunne skabe et attraktivt og velfungerende byområde.
Forvaltningen har over for udvikler tilkendegivet usikkerhed om, hvorvidt der vil være politisk opbakning til så mange boliger, men udvikler har fastholdt, at det er investors ønske udelukkende at bygge boliger i et område, hvor der også var tænkt på erhverv.
De ca. 270 boliger vil give en befolkningstilvækst på ca. 630 personer i 2022. Der vil være ca. 100 småbørn og ca. 100 skolebørn. Umiddelbart vil det kunne klares med at lade dem gå på Grønnemose Skole.
Bjarne Mayland og BAT har bedt om en kommunal stillingtagen til det foreslåede projekt, som grundlag for en ny lokalplan for området.
Økonomiudvalget drøfter sagen på sit møde i dag.
Opførelsen af det store kontorhus i området gav jo anledning til heftige debatter, fordi det i den grad gik ud over naboerne med skyggeproblemer og en lidet opløftende udsigt, så det må forventes, at man fra kommunal side i den grad vil gå med både seler og livrem.