Udviklingsplan for idrætten er på vej
Svømning-04-51-12.jpg
Gladsaxe Svøm har allerede store kapacitetsproblemer, og de bliver endnu værre, når Gladsaxe Svømmehal skal renoveres næste år. Det er en af grundene til, at svømmeafdelingen - sammen med gymnastikafdelingen i GIF - er kommetmed et forslag til fem kraftcentre i kommunen. Foto: Kaj Bonne
I øjeblikket ligger planen i byrådets udvalg, som færdigbehandler inden sommer

– Vi har allerede gang i en udviklingsplan for idræts- og bevægelsesaktiviteterne i Gladsaxe Kommune. Men jeg erkender, at det udspil som Frank Bøgelund Jensen og Jan Darville fra GIF-Gymnastik viste for os, er på et helt andet plan, siger Katrine Skov (A), formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
– På baggrund af sidste års facilitetsundersøgelse har vi haft dialogmøde med borgere, workshop med idrætsforeningerne, og i samarbejde med Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe er der nu et udspil til en udviklingsplan, siger Katrine Skov.
Fire udvalg – Kultur, Fritids- og Idræt, Senior, Trafik og Teknik samt Børne- og Undervisning – færdigbehandler udviklingsplanen politisk inden sommerferien.
– Udviklingsplanen indeholder en række tiltag, som peger i samme retning som GIFs visionsplan, den forestående renovering af Gladsaxe Svømmehal i 2017, en åben scene ved temalegepladsen i Bibliotekshaven, skater-/rulleskøjtebanen ved siden af Skøjtehallen. GIFs visioner med kraftcentre er meget spændende og på linje med udviklingsplanen, fordi de tager udgangspunkt i at udvikle og udnytte de eksisterende faciliteter, siger Katrine Skov.

Kraftcentre

Gladsaxe Bladet præsenterede i sidste uge fællesudspillet for svømme- og gymnastikafdelingen under Gladsaxe Idræts Forening. GIFs visionsplan blev for nylig fremvist for Katrine Skov, Lars Abel (C), formand for Folkeoplysningsudvalget, samt direktør Thomas Berlin Hovmand og vicedirektør Ingelise Damm fra Børne- og Kulturforvaltningen.
Visionen i udspillet indeholder en helhedsplan med fem kraftcentre for idræt, kultur og skole rundt om i Gladsaxe Kommune, heraf bl.a. området omkring Blaagaard Seminarium, som det ventes, at Gladsaxe Kommune køber af Københavns Kommune i nær fremtid. Helhedsplanen vil koste i omegnen af 450-500 mio. kr.
Katrine Skov peger på, at Blaagaard endnu ikke er købt, og at dette køb alene vil være en anseelig udgift for kommunen.
– GIFs forslag om at tænke KFIUs områder mere sammen gennem kraftcentre er interessant. Derfor anbefaler jeg, at vi sender oplægget videre til orientering og inspiration for udvalgsmedlemmerne i KFIU, FIG og brugerbestyrelsen for idrætsanlæggene, så det kan indgå i fremtidige overvejelser omkring prioritering og udvikling af kultur-, fritids- og idrætsområdet, siger Katrine Skov.
På mødet nævnte politikerne over for GIFs repræsentanter, at kommunen er underlagt meget stramme økonomiske, planmæssige og juridiske rammer. Efter alle solemærker at dømme er yderligere økonomiske stramninger fra regeringen på vej i de kommende år: Selv om GIFs plan er meget visionær og gennemtænkt, så tror jeg desværre, at den ud fra den kommunaløkonomiske virkelighed bliver svær at gennemføre i sin helhed, siger Katrine Skov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top