Der mangler rettidig omhu
I Gladsaxe er antallet af skoler reduceret kraftigt.

I Gladsaxe er antallet af skoler reduceret kraftigt. Mindst fire skoler er sammenlagt eller afviklet for at tilpasse kapaciteten til det børnetal, der på et tidspunkt viste en faldende tendens. Der nu stort set ikke længere overskydende plads i folkeskolerne. Mange steder tværtimod.
Samtidig udbygges kommunen i disse år med hundredevis af familieboliger og kommunens indbyggertal vokser år for år. Det er derfor ikke svært at forudse, at inden for en meget begrænset årrække, vil skolerne ikke længere kunne rumme kommunens skolebørn på en tilfredsstillende måde.
I 2014 vedtog et stort flertal i byrådet, at der skulle laves en strukturplan for skolevæsenet med undersøgelse af, hvor den eksisterende kapacitet eventuelt skulle udvides. Man vedtog også, at denne plan skulle forelægges politisk i foråret 2015.
Siden er intet sket.
Først i juni 2016 forelagde administrationen en plan for udarbejdelsen af analysen.
Det er nu vedtaget i Børne- og Undervisningsudvalget, at analysearbejdet skal sættes i gang nu og resultatet forelægges for udvalget i juni 2018. Fire år efter at man vedtog analysen og tre år efter den skulle have været afsluttet.
Først efter den politiske godkendelse af analysen i 2018 vil man derfor på baggrund af analysen kunne planlægge konsekvenserne. Vi kommer sandsynligvis efter 2020 før eventuelle nybyggerier eller ombygninger kan stå færdige. Seks år efter at problematikken blev politisk erkendt.
Det er ikke rettidig omhu, og det er ikke tilfredsstillende. Men hvem har ansvaret for denne manglende omhu?
Politikerne vedtog at der skulle laves en analyse. Den er bare aldrig blevet lavet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top