Forbehold over for ny trafikforbindelse
Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg også har et stort forbehold over for de forslag til vejforbindelser

Michael Larsen udtrykte i sidste nummer af Gladsaxe Bladet sin skepsis over for København Kommunes foreslåede trafikforbindelse mellem Tingbjerg og Mørkhøj.

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at jeg også har et stort forbehold over for de forslag til vejforbindelser, som er udarbejdet. Det vil være vanskeligt at etablere nye veje i området uden, at det vil give gener. Som Michael Larsen skriver, er Gyngemose-området et dejligt og fredeligt område, hvor der er trygt at cykle og færdes for både børn og voksne. Sådan skal det bestemt blive ved med at være.

Når sagen er kommet på tale, er det fordi Københavns Kommune har henvendt sig til Gladsaxe Kommune med et ønske om at åbne Tingbjerg mere op. Ønsket bunder i den byudviklingsstrategi, der er besluttet for Tingbjerg-Husum. Jeg har stor forståelse for de udfordringer, der er i området, og vi går selvfølgelig ind i en dialog, når Københavns Kommune henvender sig.

Jeg vil samtidig gerne slå fast, at nye lokale vejforbindelser i Gladsaxe skal besluttes og godkendes af Gladsaxe Kommune. Som sagen står nu, har By- og Miljøforvaltningen aftalt med administrationen i Københavns Kommune, at mulighederne for at forbedre stiforbindelser og kollektive forbindelser skal undersøges, men at egentlige vejforbindelser til personbiler ikke kan komme på tale.

Herefter vil der med baggrund i undersøgelse komme en behandling i de politiske udvalg, inden der eventuelt sker yderligere. Men jeg er som sagt meget forbeholden over for de forslag, der i skrivende stund er udarbejdet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top