- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Jobcentret tager ikke hensyn 2

Hej Katrine Birk

Dit svar er jo meget flot, uden at det svarer på noget som helst..
Mit spørgsmål er stadig, hvorfor der hele tiden på ny skal søges om at mine møder foregår udenfor, når min sygdom ikke er blevet bedre, og i ved ud fra mit diagnosepapir at al kemisk eksponering ( fra bl.a. parfume som medarbejderne har på) kun vil forværre min sygdom, og derved bringe mig endnu længere væk fra et potentielt arbejde.
Det er ikke første gang jeg har skulle søge og klage over, at mine møder pludselig var rykket inden for igen, det er sket adskillige gange, og det var også derfor jeg tilbage i 2012 hyrede en socialjurist, fordi jeg til sidst ikke kunne klare at skulle skrive klage på klage.
Siden 2012 har jeg yderligere to gange skullet igennem møllen med, at vi har skullet klage over at møderne igen blev rykket inden for uden en saglig grund.
Og når det er i borgerens og jobcentrets bedste interesse, at borgeren holder møder udenfor, og undgå kemiske emner på grund af sygdommen Svær Mcs, så finder jeg det mærkeligt at jeg gang på gang fra jo centrets side møder lige det modsatte, nemlig at I påstår, at I ikke skal følge et lægepapir, og bare fordi en læge siger, at jeg ikke tåler de og de kemiske emner og at jeg ikke må aktiveres, arbejdsprøves et sted hvor der er andre mennesker, ja så betyder det ikke, I skal rette jer efter det.
Så mit spørgsmål er stadig: hvorfor skal man søge om den samme ting og få den bevilget så mange gange?