- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

MCS er en kronisk miljøsygdom

MCS (multiple chemical sensitivity) er en kronisk miljøsygdom.

Gladsaxe Bladet bragte d. 28/6 et læserbrev fra en MCS-ramt borger, Ditte Nielsen. Hun skriver at hun flere gange, grundet svær MCS, har bedt Jobcentret om, at møder kunne foregår udendørs og har blandt andet følt sig nødsaget til at henvende sig til Byrådet, som rettede henvendelse til Jobcentret.
Jobcentret svarede, at de ville vise hensyn, og at møder med Ditte ville foregå udendørs! Af Dittes læserbrev fremgår det imidlertid, at det ikke har været tilfældet. Tværtimod har hun gang på gang måttet kæmpe for, at møderne kunne afholdes udendørs. Ditte slutter sit brev med at spørge, om hun hver gang skal søge om, at møderne forgår udendørs.
Jobcenterchef Katrine Birk svarer i Gladsaxe Bladet, at Jobcentret altid forsøger at imødegå de nødvendige skånehensyn – og beklager Dittes oplevelser.
Men Ditte Nielsen får ikke svar på sit spørgsmål!
Skal hun hver gang søge om, at møder foregår udendørs?
Som MCS-ramt bliver man syg af ganske små mængder luftbårne kemikalier, som for eksempel dufte af parfumeret vaske- og skyllemiddel fra tøj og hår- og kropsplejemidler. Reaktionerne på udsættelse af luftbårne kemikalier er mange og alvorlige! Blandt andet voldsomme koncentrationsproblemer og smerter. Man bliver syg af så små koncentrationer af luftbårne kemikalier, at andre ikke registrerer dem. Man er som MCS-ramt afskåret fra at varetage et arbejde, deltage i uddannelse, i møder på børnenes institutioner, gå på bibliotek m.m.
MCS er en kronisk miljøsygdom.