Underdanige danskere
Ja så blev det tid til den årlige Eid-fest i Værebroparken

Ja så blev det tid til den årlige Eid-fest i Værebroparken, endnu en gang skal mine huslejepenge bruges til underholdning og fest for kommunens muslimer. Sjovt nok er det sådan, at ALLE andre arrangementer KUN er for beboere i Værebroparken, og vi skal betale for at deltage. Dette arrangement har intet med integration at gøre, man burde i stedet holde en sommerfest for alle og ikke en Eid-fest for de få, dette vanvid må stoppe, og det kan kun gå for langsomt.

Bo Andersen, Værebrovej 126

Svar:

Muslimer betaler også husleje

Afdelingsmødet har i mange år besluttet at afsætte ca. 950.000 kr. om året til beboeraktiviteter i Værebro Parks budget. Det være sig til julefest for børn og pensionister, fastelavnsfest, sommerture for børn og pensionister. Endvidere bruges der penge på et lokalt TV (TV-Værebro) og beboerblad (Værebro Park Posten).

Afdelingsbestyrelsen har nogle underudvalg, der har deres eget mindre budget til aktiviteter, til uddeling i løbet af året så som f.eks. Børne og – Ungeudvalget, som har 50.000 kr. at råde over. Vi har mange klubber, så som billardklub, fotoklub, efterlønsklub osv. Klubgruppen som er talsmand for klubberne, har også eget budget ud af de samlede midler afsat til beboeraktiviteter.

Det er rigtigt, at vi har tildelt kr. 135.000 til afholdelse af en Eid-fest. Det er ikke så underligt, når man ser på, at næsten halvdelen af beboerne er af anden herkomst end dansk. Rigtig mange af dem er muslimer, og de betaler jo også husleje. De interesserer sig måske ikke så meget for julearrangementerne, fastelavnen osv. Da nogle unge muslimske beboere for fire år siden luftede idéen om at lave en åben Eidfest, mente afdelingsbestyrelsen at det var en god idé og valgte at støtte projektet. (Det er også vigtigt, at vi beboere kommer hinanden ved, og at vi får indsigt i hinandens kultur.) Vi har de sidste 4 år med Afdelingsmødes velsignelse, afsat penge hertil. Eidfesten er for alle også danskere, og ja der kommer måske nogle mennesker med udefra. Disse er oftest tidligere beboer, eller familiemedlemmer af herboende beboere. Flere af klubberne i klubgruppen har stadigt tidligere beboere som aktive medlemmer.

Eidfesten såvel som alle øvrige aktiviteter herudover, er med til at åbne Værebro Park op for omverden. Endvidere er den også med til at polere vores måske lidt blege image fint i tråd med projektet Social Balance.

Martin K. Mouritsen

Formand, Afdeling
Værebro park

 

2 kommentarer om “Underdanige danskere”

 1. Bo Andersen siger:

  Martin K. Mouritsen…. Hvorfor skal jeg betale for at deltage i juleaktiviter og fastelavn når Eid-fest er GRATIS at deltage i. Klubberne skal man også betale for at være medlem af og bruge, så forstår ikke din begrundelse, alt koster at deltage i og er normalt KUN for BEBOERE i VÆREBROPARKEN og man skal KØBE billet. HVORFOR SKAL DET VÆRE GRATIS AT DELTAGE I EID-FEST? Dem der vil eid-fesk kan tilmelde sig og betale!

 2. Martin Karbech Mouritsen siger:

  Kære Bo Andersen, ja det er ganske rigtigt at beboerne i Værebro Park betaler et beskeden beløb i brugerbetaling for nogle af aktiviteterne omkring jul og fastelavn. Men ser man nærmere på tallene, så er det ikke egenbetalingen der finansiere aktiviteten som sådan, langt fra! Indtægterne fra egenbetalingen udgør kun 5 til 10% af udgifterne. Resten finansieres af huslejekroner og ved enkelte tilskud udefra.

  Klubberne skal man være medlem af og de bestemmer selv deres medlemskontingent og økonomi. Der hersker der foreningsdemokrati. Afdelingsbestyrelsen blander sig ikke i klubbernes liv, men vi støtter klubberne igennem klubgruppen med 75 til 100.000 huslejekroner årligt.

  Et vigtigt arrangement nemlig juleaften, hvor beboere der ikke selv har muligheder for at arrangere sin juleaften, kan tilmelde sig juleaftenshygge med fuld forplejning. Den havde i 2015 en udgift på 31.800 kr. og en egenindtægt på 4.350 kr. Egenbetalingen for voksen var 100 kr. og for børn 50 kr.

  Derimod var pensionist julefesten i 2015 gratis. Den kostede os i alt 84.750 huslejekroner.

  Børnenes julefest havde samme år en udgift på 53.400 kr. og en indtægt på 3.400 kr. Egenbetalingen var 20 kr. per deltager.

  I 2016 budgettet er der afsat i alt 103.000 kr. til den årlige busstur for hhv. pensionister og børn, hvoraf indtægterne for egenbetaling udgør 4.900 kr. Egenbetalingen hertil udgør 20 kr. pr. barn og 50 kr. for voksne.

  Vores fastelavnens fest har en budgetteret udgift på 9.000 kr. og en egenbetaling hos børnene på 20 kr. per deltager. Det giver en samlet indtægt på 700 kr. Derfor udgør det arrangement et underskud på 8.300 kr.

  Du spørger hvorfor det er gratis at deltage i Eid-festen? For det første, så er der en væsentlig forskel at arrangere et arrangement ude i det frie, sammenligneligt med i et festlokale eller en busstur. Grunden til at man opkræver en beskeden egen betaling er – som jer har forstået det – at så har man styr på hvor meget mad der skal laves til de fremmødte, samt hvor mange busser der skal bestilles til busturerne. Hvilket er en ganske fornuftig og rationel tænkning, netop for at undgå, at bruge unødige resurser til deltagere der måske ikke dukkede op alligevel.

  Om Eidfesten skulle være indhegnet, for at kontrollere hvem der kom ind på området pga. egenbetaling, skulle vi til at rekvirere en halv kilometer stålhegn (byggepladshegn) rundt om arrangementet. For det første, så vil det koste et sted imellem 50.000 til 100.000 kr. i ekstra udgifter. Dernæst ville en sådan afskærmning være helt ud af proportioner sammenholdt med, at talen er om en relativ beskeden endags festival. Der afholdes i tidsrummet fra kl. 11:00 til 20.00 og hvor der kommer mellem 1.000 til 2.000 ædruelige børn og voksen i løbet af dagen.
  Slutligt kan siges, at det som sådan ikke er helt gratis at deltage. Man betaler for sin egen fortæring og fornøjelser. Så at påstå, at vi danskere i Værebro Park er underdanig i forhold til øvrige beboer, er vist lidt overdrevet efter min mening.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top