- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Underdanige danskere

Ja så blev det tid til den årlige Eid-fest i Værebroparken, endnu en gang skal mine huslejepenge bruges til underholdning og fest for kommunens muslimer. Sjovt nok er det sådan, at ALLE andre arrangementer KUN er for beboere i Værebroparken, og vi skal betale for at deltage. Dette arrangement har intet med integration at gøre, man burde i stedet holde en sommerfest for alle og ikke en Eid-fest for de få, dette vanvid må stoppe, og det kan kun gå for langsomt.

Bo Andersen, Værebrovej 126

Svar:

Muslimer betaler også husleje

Afdelingsmødet har i mange år besluttet at afsætte ca. 950.000 kr. om året til beboeraktiviteter i Værebro Parks budget. Det være sig til julefest for børn og pensionister, fastelavnsfest, sommerture for børn og pensionister. Endvidere bruges der penge på et lokalt TV (TV-Værebro) og beboerblad (Værebro Park Posten).

Afdelingsbestyrelsen har nogle underudvalg, der har deres eget mindre budget til aktiviteter, til uddeling i løbet af året så som f.eks. Børne og – Ungeudvalget, som har 50.000 kr. at råde over. Vi har mange klubber, så som billardklub, fotoklub, efterlønsklub osv. Klubgruppen som er talsmand for klubberne, har også eget budget ud af de samlede midler afsat til beboeraktiviteter.

Det er rigtigt, at vi har tildelt kr. 135.000 til afholdelse af en Eid-fest. Det er ikke så underligt, når man ser på, at næsten halvdelen af beboerne er af anden herkomst end dansk. Rigtig mange af dem er muslimer, og de betaler jo også husleje. De interesserer sig måske ikke så meget for julearrangementerne, fastelavnen osv. Da nogle unge muslimske beboere for fire år siden luftede idéen om at lave en åben Eidfest, mente afdelingsbestyrelsen at det var en god idé og valgte at støtte projektet. (Det er også vigtigt, at vi beboere kommer hinanden ved, og at vi får indsigt i hinandens kultur.) Vi har de sidste 4 år med Afdelingsmødes velsignelse, afsat penge hertil. Eidfesten er for alle også danskere, og ja der kommer måske nogle mennesker med udefra. Disse er oftest tidligere beboer, eller familiemedlemmer af herboende beboere. Flere af klubberne i klubgruppen har stadigt tidligere beboere som aktive medlemmer.

Eidfesten såvel som alle øvrige aktiviteter herudover, er med til at åbne Værebro Park op for omverden. Endvidere er den også med til at polere vores måske lidt blege image fint i tråd med projektet Social Balance.

Martin K. Mouritsen

Formand, Afdeling
Værebro park