Cykelsti skal skabe tryghed for cyklende skolebørn
Igennem de senere år har Gladsaxe Kommune modtaget mange henvendelser om trafiksikkerheden på Aldershvilevej.

Henvendelserne fra bekymrede borgere og Bagsværd Skole har primært drejet sig om trafiksikkerheden for cyklende skolebørn.
Da Gladsaxe Kommune lægger stor vægt på at skabe trafiksikre skoleveje, er etablering af cykelstier på kommunale fordelings- og skoleveje højt prioriteret.
Byrådet har af samme grund besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et udbudsprojekt med etablering af cykelstier på Aldershvilevej og på Triumfvej. Cykelstier på Aldershvilevej medfører en højere grad af trafiksikkerhed og en øget tryghed, så flere børn cykler til skole. Med til projektet hører også forbedret krydsningsforhold ved Bondehavevej og Triumfvej.
For øjeblikket er Aldershvilevej projektet i en 4 uger lang høring. Alle høringssvar vil blive taget med i den videre politiske behandling af projektet – herunder også parkeringsforhold. Såfremt cykelstierne på Aldershvilevej endeligt vedtages forventes etableringen påbegyndt i efteråret 2016, mens cykelstierne på Triumfvej planlægges påbegyndt i første halvår af 2017.

Ole Skrald Rasmussen,
Formand for
Trafik- og Teknikudvalget

5 kommentarer om “Cykelsti skal skabe tryghed for cyklende skolebørn”

 1. Ole Sondrup, Aldershvilevej 43A siger:

  Hvis Ole Skrald Rasmussens tilsyneladende dybfølte bekymring for trafiksikkerheden for cyklende skolebørn er så reel, som han giver udtryk for, kunne han for flere år siden på Aldershvilevej med små midler have vist handlekraft.
  Antal biler og deres hastighed er en af de tungeste faktorer, når det gælder trafiksikkerhed for cyklister.
  Efter en stor opgravning for etablering af regnvandsdræn i 2009-2010 blev vejen fint retableret med asfalt og et par bløde bump samt et antal indsnævringer. Alt sammen for at tilgodese bustrafikken. Kort efter blev bus 165 gennem Aldershvilevej nedlagt. De nævnte foranstaltninger har meget lidt indvirkning på en hel del bilers hastighed, kort sagt 40 km/t skiltene respekteres i vidt omfang ikke.
  Hvis de eksisterende flade bump og indsnævringer blev ombygget til reelle bump, er der ingen tvivl om, at en stor del af de gennemkørende biler til Novo-området, Kostskolen (!) og Bagsværd Skole (!) vil foretrække at tage/blive på Bagsværdvej. Biltrafikken ville reduceres, og hastigheden ville gå ned.
  Dermed ville forholdene for cyklister ændre sig drastisk til det positive for en beskeden investering.
  Det voldsomme projekt, vi som beboere blev gjort bekendt med 29.6.2016, og hvis fødsel man kan spore ca. 1½ år tilbage i de offentligt tilgængelige referater fra udvalgsmøderne, indikerer ikke, at der har været alternative muligheder og tiltag til vurdering.
  Mangel på god forvaltningsskik vil være den pæne betegnelse for forløbet. Mere betegnende fornemmer jeg, at begreber som teknisk inkompetence og/eller politisk magtbrynde ville dække.

 2. Martin Thrane, Aldershvilevej 75B siger:

  Hvis du har ret i at 40 km/t skiltningen ikke respekteres, så er det dobbelt bekymrende, da der lystigt parkeres umiddelbart før og efter, samt ofte på den cykelsti, der er i forbindelse med indsnævringerne… hvilket tvinger cyklisterne ud på en meget smal vejbane.

  Jeg ser frem til at der gøres noget ved både ulovling parkering og for høj fart.

  At der tidligere er postet penge i noget, betyder ikke at man fremover skal undlade at gøre noget.

 3. Henning Pedersen siger:

  I kommunens brugerundersøgelse fra 2015 med næsten 1000 udvalgte respondenter fremgår at 3% er meget utilfredse, og 6% er utilfredse med de aktuelle kommunale cykelforhold.

  Utilfredsheden, hvis man nærlæser undersøgelsen, rammen hele kommunen og ikke kun Aldershvilevej eller Triumfvej, og omfatter mindst lige så mange respondenter, der er hamrende utilfredse med cykelstierne generelle vedligeholdelse.

  Jeg er helt enig med Ole Sondrup og Martin Thrane i deres bemærkninger om at der skal/kan gøres meget mere ved fartdæmpende foranstaltninger og ulovlig parkering.

  Mange beboere har indsendt indsigelser til projektet med andre løsningsmodeller, der tilgodeser den trafikale situation, uden at disse løsningsmodeller får negative konsekvenser for de berørte beboere: men som sagen pt er planlagt af kommunen, sidder de jo nok alle indvendinger og gode forslag overhørige.

  Hvor er de demokratiske tilstande i Gladsaxe kommune, dog blevet af?
  Skal vi som beboere styres af demokratiets diktatur?

  Henning Pedersen, Triumfvej 62A

 4. Bjørn Jensen siger:

  Borgermødet d. 21/11.

  Det var de mange følelsers aften. Der blev rigtig rigtig ofte brugt udtryk som “jeg tror” og “tryghed”. Det som bekymrer den såkaldte nej-gruppe som jeg tilhører, er de huller i sikkerheden der er. Hele tiden har det været sikkerheden, der stod som det vigtigste for os.
  Vi blev da glade, da man fremviste projektet med fortov trukket om bag træerne, men det gik senere op for os, at det bestemt ikke var ved Stengårds Skoles sportsplads hvor rigtig mange forældre sætter børnene af. Der vil altså blive åbnet bildøre ind over cykelstien. Man kan selv tænke sig til resten.
  I førstehjælp hedder det som pkt. 1: Stands ulykken. Det er derfor et stort ønske, at få trafikken reduceret væsentligt. Der blev foreslået 30 km zone og dertil hørende bump og gennemkørsel forbudt, hvilket ville betyde en halvering. Det ville forvaltningen ikke svare på, ligesom den, trods opfordringer, ikke ville besvare det stillede spørgsmål om at få de to veje nedklassificeret til villaveje, så GPS systemerne ikke længere vil anvise dem som smutveje. Det bekymrer også, at højresvingsulykker altid sker ind over en cykelsti. Derfor bad vi om at man så på projektet som en helhed og ikke i småbidder. Der var også bekymring over, at sidevejene oplevede et større trafiktryk, men det ville man heller ikke tage stilling til.
  Vi håber selvfølgelig, at vi som skeptikere får uret, men det er vi desværre langt fra sikre på.

  Venlig hilsen
  Bjørn Jensen
  Triumfvej 21

 5. Henning Pedersen siger:

  Som Bjørn så rigtigt skriver, foreslog vi flere tiltag, der væsentligt ville mindske trafikmængden og dermed forbedre trafiksikkerheden.
  Det er derfor uforståeligt at Gladsaxe kommune – som jo så åbenbart pynter sig med lånte fjer – ikke ønskede at 1) kommentere vore forslag og 2) og dermed formindsker trafikken på de relevante skoleveje

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top