- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Cykelsti skal skabe tryghed for cyklende skolebørn

Henvendelserne fra bekymrede borgere og Bagsværd Skole har primært drejet sig om trafiksikkerheden for cyklende skolebørn.
Da Gladsaxe Kommune lægger stor vægt på at skabe trafiksikre skoleveje, er etablering af cykelstier på kommunale fordelings- og skoleveje højt prioriteret.
Byrådet har af samme grund besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et udbudsprojekt med etablering af cykelstier på Aldershvilevej og på Triumfvej. Cykelstier på Aldershvilevej medfører en højere grad af trafiksikkerhed og en øget tryghed, så flere børn cykler til skole. Med til projektet hører også forbedret krydsningsforhold ved Bondehavevej og Triumfvej.
For øjeblikket er Aldershvilevej projektet i en 4 uger lang høring. Alle høringssvar vil blive taget med i den videre politiske behandling af projektet – herunder også parkeringsforhold. Såfremt cykelstierne på Aldershvilevej endeligt vedtages forventes etableringen påbegyndt i efteråret 2016, mens cykelstierne på Triumfvej planlægges påbegyndt i første halvår af 2017.

Ole Skrald Rasmussen,
Formand for
Trafik- og Teknikudvalget