- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Klausuler om ordnede arbejdsforhold skal håndhæves

FOA vil tegne overenskomst for at sikre ordentlige arbejdsforhold. Ifølge FOA får de ansatte i DK-Pleje hverken løn under sygdom og barsel, barnets første sygedag, overarbejdsbetaling, 6. ferieuge eller pension.
DK-Pleje har haft kontrakt med Gladsaxe kommune siden 2015. I kontrakten er en klausul om, at de ansatte skal sikres rettigheder, som ikke er mindre gunstige end i overenskomsten for det tilsvarende arbejde, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Hvis de arbejdsforhold, som FOA beskriver, også har været gældende i Gladsaxe, hvilket meget tyder på, så er klausulen ikke overholdt.
Enhedslisten mener, at det i så fald må få konsekvenser for DK-Pleje i form af bod eller opsigelse af kontrakten. Og frem for alt må vi kræve, at DK-Pleje efterbetaler de ansatte for den manglende indbetaling til pension og 6. ferieuge, løn under sygdom osv. For når firmaet indgår en kontrakt med en klausul om overholdelse af overenskomstsvarende løn- og arbejdsforhold, så skal dette naturligvis håndhæves – for hele kontraktperioden!
Ikke kun af hensyn til de ansatte i DK-Pleje. Men også fordi accept af ringere ansættelsesforhold end påbudt i kontrakten skaber unfair konkurrence for firmaer med ordentlige forhold.
Sagen bekræfter endnu engang, at kommunen er nødt til systematisk at kontrollere de private leverandørers overholdelse af sociale klausuler. I dette tilfælde skete det først efter FOAs blokadevarsel. Det må altså gøres bedre fremover!

Trine Henriksen
Enhedslisten