Kommunalt sygefravær falder
3.478 medarbejdere havde slet ikke fravær i 2. kvartal 2016

Den kommunale indsats med at få nedbragt sygefraværet har båret frugt. Stille og roligt går det den rigtige vej
Sammenlignes sygefraværet for andet kvartal 2016 med sygefraværet i andet kvartal 2015, er sygefraværet faldet med 0,7 procentpoint, fra 4,7 til 4,0 procent. Et sygefravær på 4,0 procent svarer til 10,4 dage pr. fuldtidsansat, hvilket er 1,8 dage mindre end andet kvartal 2015.
I 2. kvartal var der 5.978 medarbejdere i kommunen og ud af dem havde 3.478 slet ingen sygedage.
Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet faldet fra 5,0 i andet kvartal 2015 til 4,1 i 2016. Træning og Plejes sygefravær er faldet, fra 5,2 procent i andet kvartal 2015 til 4,1 procent i 2016. Også sygefraværet i Social og Handicap og på beskæftigelsesområdet er faldet fra andet kvartal 2015 til andet kvartal 2016 fra hhv. 5,2 procent til 4,5 procent og fra 6,3 procent til 4,1 procent. Sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er steget fra 1,6 procent i andet kvartal 2015 til 4,0 procent i andet kvartal 2016.
I Børne- og Kulturforvaltningen er sygefraværsprocenten faldet fra 4,9 i andet kvartal 2015 til 4,3 i andet kvartal 2016. Her er sygefraværet på dagtilbudsområdet faldet fra 5,3 procent i andet kvartal 2015 til 4,2 procent i 2016. Sygefraværet i Familie og Rådgivning er faldet, fra 5,8 procent i andet kvartal 2015 til 4,4 procent i 2016. Sygefraværet i Sundhedsafdelingen i Børne- og Kulturforvaltningen er steget fra 3,6 procent i andet kvartal 2015 til 6,2 procent i andet kvartal 2016. Skoleområdet og Kultur, Fritid og Unge er på samme niveau som i 2015.
Sygefraværet på Kommunaldirektørens områder er faldet fra 3,6 procent i andet kvartal 2015 til 2,1 procent i 2016.
Ligeledes er sygefraværet faldet i driften under By- og Miljøforvaltningen fra 3,5 procent i andet kvartal 2015 til 2,7 i 2016.
Økonomiudvalget bliver orienteret om sagen på sit møde i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top