- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Skulptur skal restaureres

Ni skulpturer udført at Robert Jacobsen har i snart mange år stået rundt omkring i kommunen. Vejr og vind og vandalisme har skæmmet nogle af dem, og i årenes løb er en del af dem blevet restaureret. Nu er turen kommet til den skulptur, der står på Bagsværd Torv. Den hedder Polycrome III.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets fik på et møde i foråret 2013 forelagt Nationalmuseets tilstandsrapport over ni af Gladsaxe Kommunes udendørs opstillede Robert Jacobsen skulpturer. I forlængelse heraf har Nationalmuseets Bevaringsafdeling stået for at restaurere fem af de i alt ni skulpturer:
• L’agronome Spatiale på Fremtidsvej
• Pyramideform på Ibsvej
• Konstruktiv Skulptur på Kreibjergvej/Rybjerg Allé.
• Komposition (15) Flyttet fra Thorasminde til Kildebakkens Butikstorv.
• År 2072 ved Gladsaxe Kirkes Sognegård.

Skulpturen komposition (8) er flyttet fra dens oprindelige placering på Kildebakkens Butikstorv til depot. Skulpturen er betydeligt beskadiget og afventer vurdering.
Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at forsætte restaureringen af kommunens Robert Jacobsen skulpturer, da det vil sikre en vigtig kulturarv i Gladsaxe Kommune.
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at den næste Robert Jakobsen skulptur, der restaureres er Polycrome III, som står på Bagsværd Torv.
Nationalmuseet har givet tilbud på restaurering af Polycrome III. Restaureringen beløber sig til 53.700 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at restaureringen af Polycrome III finansieres af puljen til kunstindkøb, hvor der resterer 91.582,45 kr.