Borgerne gav indspark til nyt sundhedshus
Sundhedshus-01-39-16.jpg
Byrådsmedlem Trine Græse (A) bød velkommen til de mange interesserede. Foto: Kaj Bonne.
-

Synergi-effekter skal gøre livet nemmere for borgerne

Under de lyse loftsbjælker og symmetriske designerlamper i Træningscenter Gladsaxe gik diskussionen livligt. Argumenter blev fremført med fagter og kropssprog, der normalt ville vidne om et italiensk pas i lommen, og idéer blev skrevet sirligt ned på gule sedler og sat fast på brainstorm-ark.
Omkring seks forskellige borde sad borgere, byrådsmedlemmer og kommunale medarbejdere og debatterede eftermiddagens vigtigste spørgsmål: Skal Gladsaxe have et sundhedshus? Og hvis ja, hvordan skal det så se ud?
Begrebet dækker i sin enkelthed over, at man samler flere sundhedstilbud i samme bygning. Men sundhedshuse kan have meget forskelligt indhold fra kommune til kommune.

Sundhedshus kan styrke samarbejde
To ud af tre danske kommuner har et sundhedshus i en eller anden udformning, og ifølge Sidsel Vinge, der er sundhedschef i Gladsaxe Kommune, er det naturligt også at diskutere muligheden her i kommunen.
– At have mange tilbud under samme tag kan gøre livet nemmere for borgerne. Samtidig kan det styrke samarbejdet på tværs, fortalte Sidsel Vinge, og uddybede baggrunden for dagens borgermøde.
– Et sundhedshus skal være borgernes hus. Og derfor er det helt afgørende at vi har inddraget borgerne i processen – både for at de kan høre om processen, men vigtigst af alt: Vi så kan høre hvad borgerne tænker om et sundhedshus i kommunen. At skabe den platform for direkte dialog er noget vi sætter højt på dagsordenen i Gladsaxe Kommune, siger hun.
Torben Ryhede fra Værebro fremlagde ideen om en hus-guide, der tager imod folk og guider dem til det relevante tilbud i huset. Ifølge ham, er det vigtigt, at et sundhedshus favner bredt.

“Som jeg ser det, skal et sundhedshus være for alle aldersgrupper og ikke kun handle om sygdom, men også om forebyggelse, eksempelvis i form af inspiration til sund mad, sagde Torben Rryhede.

Debat fortsatte i pausen
De øvrige borde fremlagde deres input, inden ordet blev givet frit, for at give mulighed for at alle kunne komme til orde.
– Jeg synes, det var en succes. Jeg bed mærke i, at ingen rejste sig op fra debatten, da der var pause. Det vidner om, at det er et emne, som borgerne er engagerede i, og det var dejligt at se, sagde sundhedschefen.
Næste skridt i processen er, at arbejdsgruppen der skal udarbejde visioner og scenarier for et sundhedshus arbejder videre på baggrund af inputs fra borgermødet og i sidste ende udarbejder et oplæg til politisk behandling i december 2016.

sundhedshus-03-39-16
Sundhedschef Sidsel Vinge betonede det vigtige i at få gjort sundhedshuset til noget, som borgerne føler sig tæt knyttet til.
Foto: Kaj Bonne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top