Bredt forlig med serviceløft og lavere skat
Bytoften-01-39-16.jpg
IF Bytoften og Gladsaxe Skole får kunstgræsbanen med lys, så der var fest i klubben torsdag med is til alle. Formanden Thomas Dreyer gav knus til Pia Skou som tak for hendes markante indsats i sagen. Foto: Kaj Bonne.
-

Kommuneskatten sættes som ventet ned fra 23,9 procent til 23,8 procent. Dækningsbidraget sættes ned fra 9,6 til 9,4 promille. Gladsaxe er dermed blandt landets 10 billigste kommuner.
Der sættes 370 millioner kroner af til at løfte dagtilbud og skoler frem til 2020.
Det var nogle af hovedpunkterne, da Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, SF og Radikale i onsdags indgik budgetforlig for 2017.
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var hurtigt ude af forhandlingerne, mens Enhedslisten trak i sidste øjeblik.
Kommunerne overtager flere og flere opgaver på sygehus- og sundhedsområdet. Samtidig udskrives borgerne tidligere og tidligere fra hospitalerne og er derfor dårligere, når de kommer hjem. Derfor ønsker forligspartierne at sikre, at Gladsaxe er rustet til at løfte de opgaver som følger med denne udvikling.
I dag aftales behovet for pleje, opfølgning og genoptræning skriftligt eller over telefonen med hospitalet. Fremover vil Gladsaxe indføre fremskudt visitation for de ældre borgere, så der så vidt muligt kommer en medarbejder ud på hospitalet og vurderer den enkelte borgers situation og behov allerede inden udskrivelsen.
Tidlig indsats over for de yngste
Som led i indsatsen for at tage hånd om de børn, som er i risiko for at blive socialt udsatte styrkes, ved at tilbyde alle forældre et graviditetsbesøg. På den måde støttes forældrene i forberedelserne til at blive en familie. Samtidig bliver det muligt at spore de familier, der har brug for en ekstra indsats fra sundhedsplejen eller andre indsatser inden for det sociale-, sundheds- og beskæftigelsesfaglige område.

Hjælp til uforudsete udgifter
Indførelsen af kontanthjælpsloft, integrationsydelse og 225 timersreglen forventes at resultere i, at flere borgere skal have hjælp til udgifter til medicin tandbehandling, flytning og andre uforudsete, nødvendige udgifter. Derfor er der afsat penge i budgettet til at dække disse udgifter.

Kunstgræs til Gladsaxe Skole
Det har længe været et ønske, at forbedre idrætsfaciliteterne ved på Gladsaxe Skole. Nu får skolen så et nyt idrætsfaglokale. Samtidig omlægges fodboldbanen til kunstgræs, så den kan modstå skolens og fritidsbrugernes intensive brug af banen.

Blaagaard for alle
Gladsaxe Kommune ønsker at købe det tidligere Blaagaard Seminarium. Derfor skal der udarbejdes en helhedsplan for, hvordan bygningerne udnyttes fleksibelt, for at så mange som muligt kan få gavn af dem. I forvejen er det ønsket, at kommunens skoler skal nyde godt af blandt andet svømme- og idrætshallerne. Men også fritidsbrugere skal kunne bruge faciliteterne, så der for eksempel kan afholdes koncerter og arrangementer i fællessalen. Helhedsplanen skal forelægges forligspartierne i foråret 2017. Den endelige indretning vil ske i perioden fra 2018-2020, hvis det lykkes at købe bygningerne.

Grønne puljer til klima og miljø
Gladsaxe Kommune vil takle de store klimaudfordringer offensivt og fremme miljøbevidste valg.
Derfor er der blandt andet afsat i alt 450 mio. kr. i budgetperioden til klimasikring. Derudover er der afsat penge til en række puljer til at mindske CO2-udledningen og fremme grønne tiltag, herunder Den Grønne Udviklingspulje og CO2-puljen.

Grøn strategi på vej
I foråret 2017 gennemføres en dialogproces om udarbejdelse af en grøn strategi. Strategien skal blandt andet beskrive muligheder for at øge biodiversiteten ved at etablere grønne elementer og forbindelser i byen og udvikle de to befæstningsværker Bagsværd Fort og Buddinge Batteri.
Arbejdet med at sikre vækst og udvikling fortsætter med Letbanen som rygrad. Der anvendes mere end 100 mio. kr. over de kommende fire år til etablering af letbanen og udvikling af infrastruktur i områderne omkring den. Samtidig er der afsat ca. 30 mio. kr. til at understøtte projekterne Gladsaxe i Vækst og Gladsaxe Liv.
Budgettet vedtages endeligt på byrådsmødet 12. oktober 2016.
Læs hele budgetforliget for 2017-2020 på www.gladsaxe.dk/budgetforlig2017
Det samlede budget med bilag for 2017 -2020 vil være tilgængelig på www.gladsaxe.dk/budget2017 fra 28. november 2016.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top